account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för nödsituationer

Du kan lägga till och redigera kontaktuppgifter för nödsituationer i Kontakter. Du kan skriva in medicinsk information som allergier och läkemedel som du använder, plus information om familj och vänner som kan kontaktas i en nödsituation. När du har fört in kontaktuppgifter för nödsituationer kan de visas från låsskärmen. Det innebär att även om skärmen är låst, till exempel med PIN-kod, mönster eller lösenord, kan räddningstjänsten ändå visa dina kontaktuppgifter för nödsituationer.

Scr sony ice overview

1 Gå tillbaka till huvudskärmen för Kontakter
2 Få mer information om kontaktuppgifter för nödsituationer
3 Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen
4 Medicinsk information
5 Kontaktlista för nödsituationer
6 Skapa nya kontakter för nödsituationer
7 Använd befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

Ange medicinsk information

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Redigera medicinsk information.
 4. Redigera den önskade informationen.
 5. Tryck till på Klar när du är klar.

Lägga till en ny kontakt för nödsituationer

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency och sedan på Icn sony btn add contact.
 3. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton och lägger till en kontakt för första gången måste du välja ett konto där du vill lägga till kontakten. Ett alternativ är att trycka till på Telefonkontakt om du bara vill använda och spara kontakten på din enhet.
 4. Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 5. Tryck till på Klar när du är klar.

Note

Kontakten för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakten för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakten.

Använda befintliga kontakter som kontakter för nödsituationer

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency och sedan på Icn sony infiniteview optionmenu edit contact.
 3. Markera de kontakter du vill använda för nödsituationer.
 4. Tryck till på Klar när du är klar.

Note

De kontakter du väljer för nödsituationer måste ha åtminstone ett telefonnummer som räddningspersonalen kan ringa. Om enheten är låst med skärmlås kan räddningspersonalen endast se telefonnumret till kontakterna för nödsituationer, även om annan information har angetts om kontakterna.

Visa medicinsk och personlig information som en del av ICE-informationen

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och markera kryssrutan Visa personlig information.

Göra kontaktuppgifter för nödsituationer synliga från låsskärmen

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Inställningar.
 4. Markera kryssrutan ICE på låsskärmen.

Note

Kontaktuppgifterna för nödsituationer är synliga från låsskärmen som standard.

Aktivera samtal till kontakter för nödsituationer från låsskärmen

 1. Utgå från din Startskärm, tryck till på Icn sony home apptray normal och tryck sedan till på Icn sony app phonebook.
 2. Tryck till på ICE – In Case of Emergency.
 3. Tryck till på Icn sony key menu och sedan på Inställningar.
 4. Markera kryssrutan Aktivera samtal i ICE.

Note

Vissa nätoperatörer kanske inte stödjer sådana här nödsamtal.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.