account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Skriva text

  Visa alla ämnen

  Virtuellt tangentbord

  Knacka på tangenterna på det virtuella QWERTY-tangentbordet om du vill skriva in text på ett smidigt sätt. I vissa program öppnas det virtuella tangentbordet automatiskt. Du kan även öppna det här tangentbordet genom att peka på ett textfält.

  Använda det virtuella tangentbordet

  Virtuellt tangentbord i Sony-smartphone
  1 Ändra skiftläget för tecken och aktivera versalläget. För vissa språk används den här tangenten för att nå extratecken på det språket.
  2 Stänga vyn med det virtuella tangentbordet
  3 Visa siffror och symboler. Rör vid och håll kvar för att visa uttryckssymboler.
  4 Ange ett mellanslag
  5 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra Inmatningsspråk. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
  6 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
  7 Radera ett tecken före markören
  NoteAlla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

  Visa det virtuella tangentbordet för att skriva in text

  • Knacka på ett textinmatningsfält.

  Dölja det virtuella tangentbordet

  • Tryck på Icn sony key and back när det virtuella tangentbordet är öppet.

  Använda det virtuella tangentbordet i liggande riktning

  • När du skriver in text vänder du telefonen på sidan.
  NoteFör att tangentbordet ska ha stöd för den här funktionen måste det program du använder ha stöd för liggande läge och skärmens riktning måste vara inställd på automatisk.

  Skriva in text med virtuella tangentbordet

  • Skriv in ett tecken som du kan se på tangentbordet genom att knacka på tecknet.
  • Skriv in en teckenvariant genom att hålla ett vanligt tangentbordstecken intryckt för att få en lista med tillgängliga alternativ. Välj sedan i listan. Om du exempelvis vill skriva in "é" håller du "e" intryckt tills andra alternativ visas. Sedan drar du till och väljer "é" samtidigt som du håller fingret nedtryckt på tangentbordet.

  Växla mellan versaler och gemener

  • Innan du skriver en bokstav, knacka på Icn sony text input shift feedback för att byta till versaler Icn sony text input shift caps feedback, eller tvärtom.

  Aktivera Caps lock

  • Knacka på Icn sony text input shift feedback eller Icn sony text input shift caps feedback tills Icn sony text input shift caps lock feedback visas innan du skriver ett ord.

  Skriva in siffror eller symboler

  • Knacka på Icn sony textinput numbers symbols när du skriver in text. Ett tangentbord med siffror och symboler visas. Knacka på Icn sony textinput symbol pages för att visa fler alternativ.

  Skriva in vanliga skiljetecken

  1. När du är klar med att skriva in ett ord trycker du på mellanslagstangenten.
  2. Välj ett skiljetecken från kandidatfältet. Det valda tecknet infogas före mellanslaget.
  TipFör att snabbt skriva en punkt trycker du till på mellanslagstangenten två gånger när du har skrivit in ett ord.

  Infoga en smiley

  1. Rör vid Icn sony textinput numbers symbols och håll kvar när du skriver in text.
  2. Välj en smiley.

  Radera tecken

  • Knacka för att placera markören efter det tecken som du vill radera och knacka sedan på Icn sony delete phone number blk.

  Ange en vagnretur

  • När du skriver text, knacka på Icn sony text input light enter för att ange en vagnretur.

  Markera text

  1. Skriv in en text. Tryck sedan till på texten och håll kvar. Det ord du trycker till på markeras med flikar på båda sidor.
  2. Dra flikarna till vänster eller höger för att markera mer text.

  Redigera text i stående riktning

  1. Rör vid och håll kvar textfältet tills ett programfält visas när du skriver text.
  2. Markera den text du vill redigera och använd sedan programfältet för att göra önskade ändringar.
  NoteNär du vill klistra in text från urklipp kan du även hålla fingret på textfältet tills Klistra in visas och sedan trycka till på Klistra in.

  Programfält

  Programfält för textredigering i Sony-smartphone
  1 Stäng programfältet
  2 Markera all text
  3 Klipp ut text
  4 Kopiera text
  5 Klistra in text
  NoteIcn sony magnifier paste visas bara när det finns text lagrad i urklipp.

  Använda Skriva med dragningar-funktionen för att skriva ord

  Du kan mata in text genom att dra med fingret från bokstav till bokstav på tangentbordet på skärmen. Lyft fingret mellan orden så att telefonen kan känna igen dem.

  NoteSkriva med dragningar är endast tillgängligt när du använder det virtuella tangentbordet.

  Skriva in text med funktionen Skriva med dragningar

  1. När du skriver in text med tangentbordet på skärmen drar du fingret från bokstav till bokstav för att stava det ord som du vill skriva. Lyft fingret när du är klar med att skriva in ett ord.
  2. Telefonen föreslår ett ord baserat på de bokstäver som du skrivit in. Om det behövs väljer du rätt ord i kandidatfältet. För att se fler alternativ ska du bläddra åt höger eller vänster i fältet med ordalternativ. Om du inte kan hitta önskat ord, tryck till på Icn sony delete phone number blk en gång för att radera hela ordet. Försök sedan stava ordet igen med användning av Skriva med dragningar eller tryck till på varje bokstav för att skriva in ordet.
  3. Om inställningen Mellanslag vid dragning är aktiverad, stava nästa ord som du vill skriva in. Annars trycker du till på mellanslagstangenten och stavar nästa ord du vill skriva in.
  TipOm du vill skriva in sammansatta ord när inställningen Mellanslag vid dragning är aktiverad, måste du kanske dra med fingret för att skriva in den första delen av ordet och sedan skriva in resten av ordet genom att trycka till på varje bokstav.

  Ändra Skriva med dragningar-inställningar

  1. När du skriver in text med det virtuella tangentbordet trycker du till på Icn sony menu settings. Om du har valt fler än ett skrivspråk håller du Icn sony suquashi textinput languages intryckt.
  2. Tryck till på Inställningar för textinmatning.
  3. Markera eller avmarkera krysrrutan Skriva med dragningar.
  4. Du kan lägga till ett mellanslag automatiskt mellan gesterna utan att behöva trycka till på mellanslagstangenten varje gång genom att markera kryssrutan Mellanslag vid dragning.

  Telefonknappsats

  Telefonknappsatsen liknar en standardtelefonknappsats med 12 knappar. Den har alternativ för förutsägande och vanlig textinmatning. Du kan aktivera textinmatningsmetoden Telefonknappsats via tangentbordsinställningarna. Telefonknappsatsen är endast tillgänglig med stående riktning.

  Använda knappsatsen

  Översikt av telefonknappsats i Sony-smartphone

  1 Välj ett alternativ för textinmatning
  2 Ändra skiftläget för tecken och använda versalläget
  3 Visa siffror
  4 Visa symboler och uttryckssymboler
  5 Ange ett mellanslag
  6 Öppna inställningsmenyn för inmatning för att exempelvis ändra Inmatningsspråk. Med den här tangenten ändrar du även skrivspråket när fler än ett inmatningsspråk har valts.
  7 Ange en vagnretur eller bekräfta textinmatningen
  8 Radera ett tecken före markören
  NoteAlla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

  Öppna knappsatsen för första gången

  1. Tryck till på ett textinmatningsfält och tryck sedan till på Icn sony menu settings eller håll Icn sony suquashi textinput languages intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
  2. Tryck till på Tangentbordslayout och välj ett alternativ.
  TipNär du har valt layoutalternativ för tangentbordet kan du aktivera knappsatsen genom att trycka till på ett textinmatningsfält.

  Växla mellan det virtuella tangentbordet och knappsatsen

  1. När du skriver in text trycker du till på Icn sony menu settings eller håller Icn sony suquashi textinput languages intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
  2. Tryck till på Tangentbordslayout och välj ett alternativ.
  NoteKom ihåg att knappsatsen endast är tillgänglig med stående riktning.

  Skriva in text med telefonknappsatsen

  När du använder telefonknappsatsen kan du välja mellan två inmatningsalternativ:
  • När Icn sony text input phonepad singletap on visas på telefonknappsatsen knackar du endast en gång på respektive teckenknapp, även om önskad bokstav är en annan än knappens första bokstav. Knacka på ordet som visas eller knacka på Icn sony text input prediction arrow right om du vill visa fler ordförslag och välja ett ord i listan.
  • När Icn sony text input phonepad singletap off visas på telefonknappsatsen knackar du på skärmknappen för det tecken du vill skriva in. Fortsätt trycka på den här knappen tills önskat tecken är valt. Gör sedan samma sak för nästa tecken du vill skriva in, och så vidare.

  Skriva in siffror med telefonknappsatsen

  • Knacka på Icn sony textinput numbers horizontal när telefonknappsatsen är öppen. En telefonknappsats med siffror visas.

  Infoga symboler och känsloikoner med telefonknappsatsen

  1. Knacka på Icn sony text input phonepad sym smiley när telefonknappsatsen är öppen. Ett rutnät med symboler och känsloikoner visas.
  2. Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler alternativ. Knacka på en symbol eller känsloikon för att välja den.

  Inställningar för tangentbordet och telefonknappsatsen

  Du kan välja inställningar för det virtuella tangentbordet och telefonknappsatsen, t.ex. skrivspråk och automatisk korrigering.

  Öppna inställningarna för tangentbordet och telefonknappsatsen

  • När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller med telefonknappsatsen knackar du på Icn sony menu settings. Om du har valt fler än ett skrivspråk håller du Icn sony suquashi textinput languages intryckt istället.

  Ändra skrivspråk med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen

  1. När du skriver in text knackar du på Icn sony menu settings eller håller Icn sony suquashi textinput languages intryckt om du redan har valt mer än ett inmatningsspråk.
  2. Knacka på Inmatningsspråk och välj de språk du vill använda när du skriver.
  3. Knacka på Icn sony suquashi textinput languages för att växla mellan de valda skrivspråken om du har valt mer än ett inmatningsspråk.

  Växla mellan tangentbord

  1. När du skriver in text drar du statusfältet nedåt så att panelen Aviseringar öppnas.
  2. Tryck till på Välj indatametod och välj ett alternativ.

  Inställningar för textinmatning

  När du skriver in text kan du öppna en meny med inställningar för textinmatning som hjälper dig att ange alternativ för textförslag. Du kan exempelvis bestämma dig för hur du vill att telefonen ska presentera ordalternativ och korrigera ord allteftersom du skriver, eller aktivera textinmatningsprogrammet så att det kommer ihåg nya ord som du skriver.

  Ändra inställningarna för textinmatning

  1. När du skriver in text med det virtuella tangentbordet eller telefonknappsatsen knackar du på Icn sony menu settings eller håller Icn sony suquashi textinput languages intryckt.
  2. Knacka på Inställningar för textinmatning.
  3. Välj önskade inställningar.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.