account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Inställningar för stillbildskamera

Visa alla ämnen

Justera inställningarna för stillbildskameran

  1. Aktivera kameran.
  2. Dra Icn sony camera switch mode till Icn sony camera cap mode normal om stillbildskameran inte är vald.
  3. Tryck till på en av inställningsikonerna till vänster på skärmen.
  4. Tryck på Icn sony 11ni and menu k90 för att visa alla inställningar.
  5. Välj den inställning du vill justera och redigera efter önskemål.

Anpassa inställningspanelen för stillbildskameran

  1. När kameran är öppen trycker du på Icn sony 11ni and menu k90 om du vill visa alla inställningar.
  2. Håll inställningen som du vill flytta intryckt och dra den till önskad position.
TipOm du drar inställningen utanför inställningspanelen avbryts ändringen.

Inställningar för stillbildskamera – översikt

Motiv

Med funktionen Motiv kan du använda förprogrammerade inställningar för att snabbt anpassa kameran till olika situationer. Kameran säkerställer bästa möjliga fotokvalitet med ett antal förinställningar som är anpassade till det valda motivet.

Icn sony camera scene normal Av
Funktionen Motiv är avstängd och det går att ta foton manuellt.
Icn sony camera scene night scene Nattmotiv
Används för att ta foton i mörker eller i svagt upplysta miljöer. Eftersom exponeringstiden är lång måste kameran hållas stilla eller placeras på en stadig yta.
Icn sony camera scene sport Sport
Använd den här inställningen för fotografering av objekt i rörelse. Den korta exponeringstiden minimerar risken för rörelseoskärpa.

Exponeringsvärde

Icn sony camera quick exposure level tch
Avgör mängden ljus på fotot du vill ta. Ett högre värde indikerar en ökad ljusmängd.

Vitbalans

Vitbalansinställningen justerar färgbalansen i enlighet med ljusförhållandena.

Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
Justera färgbalansen automatiskt efter ljusförhållandena.
Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Glödlampa
Justerar färgbalansen för varma ljusförhållanden, t.ex. under glödlampor.
Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Lysrör
Justera färgbalansen för lysrörsbelysning.
Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagsljus
Justera färgbalansen för soliga miljöer utomhus.
Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Molnigt
Justera färgbalansen för molniga förhållanden.

Självutlösare.

Med hjälp av självutlösaren kan du ta en bild utan att hålla i telefonen. Använd denna funktion för att ta självporträtt eller gruppfoton där alla kan vara med. Du kan också använda självutlösaren för att undvika kameraskakningar när du ta foton.

Icn sony camera advanced settings self timer on På (10 sekunder)
Ange en 10-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.
Icn sony camera advanced settings self timer on two sec På (2 sekunder)
Ange en 2-sekundersfördröjning från det att du trycker till på kameraskärmen tills fotot tas.
Icn sony camera advanced settings self timer off Av
Fotot tas så fort du trycker till på kameraskärmen.

Geotaggning

Märk foton med information om var de togs.

Icn sony camera geotag on
När geotaggning är aktiverad läggs den ungefärliga geografiska positionen till i foton när du tar dem. Innan du kan använda geotaggning måste du aktivera positionsfunktioner på menyn Inställningar. Positionen måste avgöras innan fotot tas för att det ska gå att lägga till geotaggar i ett foto. Din position har fastställts när Icn sony camera geotag on visas på kameraskärmen. När enheten söker efter din position visas Icn sony statusbar gps on.
Icn sony camera geotag off Av
När geotaggning är avstängt kan du inte visa positionen där fotot togs.

Fotometod

Välj den metod du använder för att ta foton.

Icn sony camera onscreen button Knapp på skärmen
Ta ett foto genom att trycka på knappen på kameraskärmen. Fotot tas så fort du släpper med fingret.
Icn sony camera advanced settings touch capture on Pekläge
Identifiera ett visst fokusområde genom att röra vid kameraskärmen med fingret. Fotot tas så fort du släpper med fingret. Detta gäller endast när fokusläget är inställt på touchfokus.
Icn sony cam shutter key only
Bara kameraknapp
Ta ett foto med endast maskinvarans kameraknapp. Fotot tas så fort du släpper med fingret.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.