account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Juridisk information

  Visa alla ämnen

  Sony C1505/C1504

  Den här användarhandboken publiceras av Sony Mobile Communications AB eller dess lokala dotterbolag utan några garantier. Förbättringar och förändringar av den här användarhandboken som är nödvändiga p.g.a. typografiska fel, felaktigheter i aktuell information eller förbättringar av programvara och/eller utrustning kan göras av Sony Mobile Communications AB när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar införs i nya utgåvor av användarhandboken.

  ©Sony Mobile Communications AB, 2012.

  Med ensamrätt.

  Du kan använda mobiltelefonen för att hämta, lagra och vidarebefordra ytterligare innehåll, t.ex. ringsignaler. Användningen av sådant innehåll kan begränsas eller förbjudas genom tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till begränsningar i gällande upphovsrättslagstiftning. Du, och inte Sony, är helt och hållet ansvarig för extra innehåll som du hämtar till eller vidarebefordrar från din mobiltelefon. Innan du använder sådant innehåll måste du kontrollera att din användning av det är licensierad eller godkänd på annat sätt. Sony garanterar inte korrekthet, integritet eller kvalitet för något extra innehåll eller annat innehåll från tredje part. Sony kan inte under någon omständighet hållas ansvarigt för din eventuellt olämpliga användning av ytterligare innehåll och innehåll från andra aktörer.

  Tjänster och applikationer från andra leverantörer kan beskrivas i denna användarhandbok. Användningen av sådana program och tjänster kan kräva separat registrering hos den andra leverantören, och andra användningsvillkor kan gälla. Om du använder program via en annan leverantörs webbplats bör du granska webbplatsens användningsvillkor och sekretesspolicy innan användningen. Sony garanterar inte tillgänglighet eller prestanda för webbplatser och andra tjänster från andra leverantörer.

  Ta ut batteriet för att se regleringsinformation, t.ex. CE-märkningen.

  Alla produkt- och företagsnamn som omnämns häri är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare. De rättigheter som inte uttryckligen ges här anses vara reserverade. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

  För mer information, gå till www.sonymobile.com.

  Alla bilder är endast avsedda för illustration och det är inte säkert att den faktiska telefonen avbildas.

  Den här produkten skyddas av särskilda immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribution av sådan teknik som inte har med denna produkt att göra är förbjuden utan licens från Microsoft.

  Innehållsägare använder Windows Media Digital Rights Management-teknik (WMDRM) för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättsskyddat material. På den här enheten används WMDRM-programvara för åtkomst till WMDRM-skyddat innehåll. Om det inte går att skydda innehållet med WMDRM-programvaran kan innehållsägarna be Microsoft att återkalla möjligheten att använda WMDRM i programvaran för att spela upp och kopiera skyddat innehåll. Ett återkallande påverkar inte oskyddat innehåll. Om du hämtar licenser för skyddat innehåll medger du att Microsoft kan skicka med en återkallningslista med licenserna. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar WMDRM för att kunna komma åt deras innehåll. Om du nekar till en uppgradering kommer du inte åt innehåll som kräver uppgraderingen.

  Den här produkten är licenserad under visuella MPEG-4- och AVC-patentportföljslicenser för personligt och icke-kommersiellt konsumentbruk avseende (i) kodning av video enligt den visuella MPEG-4-standarden ("MPEG-4 video") och AVC-standarden ("AVC video") och/eller (ii) avkodning av MPEG- 4- och AVC-video som har kodats av konsumenter som ägnar sig åt personliga och icke-kommersiella aktiviteter och/eller har hämtats från en videoleverantör med licens från MPEG LA för leverans av MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas härmed eller kan antas vara underförstådd för någon användning. Ytterligare information, inklusive information om reklam-, intern- och kommersiell användning och licenser finns att få från MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik har licenserats från Fraunhofer IIS och Thomson.

  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.