account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Batteri

  Visa alla ämnen

  Ladda batteriet

  När du köper telefonen är batteriet i den delvis laddat. Det kan ta några minuter innan batteriikonen Icn sony stat sys battery charge anim3 visas på skärmen när du ansluter laddarkabeln till en strömkälla, t.ex. en USB-port eller en telefonladdare. Du kan använda telefonen även när den laddas. Batteriet eller telefonen tar inte skada om du laddar telefonen under lång tid, till exempel över natten.

  NoteNär batteriet har laddats upp helt börjar det laddas ur och sedan laddas det upp igen efter en viss tidsperiod när batteriladdaren är ansluten. Detta görs för att förlänga batteriets livstid och det kan innebära att laddningsstatus kan sjunka under 100 procent.

  Ladda enheten

  Ladda Sony Xperia™ E
  1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
  2. Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren (eller till USB-porten på en dator).
  3. Anslut den andra änden av kabeln till mikro-USB-porten på enheten, med USB-symbolen uppåt. Lysdioden för batteristatus tänds när laddningen börjar.
  4. När lysdioden för batteristatus är grön är enheten helt laddad. Koppla från USB-kabeln från enheten genom att dra den rakt ut. Var noga med att inte böja kontakten när du drar ut kabeln från enheten.
  NoteOm batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan lysdiodlampan tänds efter att du ansluter laddarkabeln till en strömkälla.

  Lysdioden för batteristatus

  Grön Batteriet är fulladdat
  Blinkande röd Batterinivån är låg
  Orange Batteriet laddas. Batterinivån ligger mellan låg och full

  Kontrollera batterinivån

  1. Tryck till på Startskärm på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Om mobilen > Status > Batterinivå.

  Förbättra batteriprestanda

  Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

  • Ladda enheten ofta. Detta påverkar inte batteriets livstid.
  • Det förbrukar energi att hämta data från Internet. När du inte använder Internet kan du spara energi genom att inaktivera alla dataanslutningar över mobila nätverk. Du kan göra det från Inställningar > Mer... > Mobila nätverk > Datatrafik. Den här inställningen förhindrar inte att enheten skickar data över andra trådlösa nätverk.
  • Stäng av GPS, Bluetooth™ och Wi-Fi® när du inte behöver dessa funktioner. Du kan slå på och stänga av dem enklare genom att lägga till widgeten Snabbinställningar på Startskärm. Du behöver inte stänga av 3G.
  • Ställ in dina synkroniseringsprogram (används för att synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter) på manuell synkronisering. Du kan också synkronisera automatiskt, men öka synkroniseringsintervallen.
  • Kontrollera batterianvändningsmenyn i enheten för att se vilka program som använder mest ström. Ditt batteri förbrukar mer energi när du använder strömningsprogram för video och musik, t.ex. YouTube™. Vissa Android Market™-program förbrukar också mer energi.
  • Stäng och avsluta de program som du inte använder.
  • Sänk skärmens ljusstyrkenivå.
  • Stäng av din enhet eller använd Flygplansläge om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga nätverk, och detta drar batteri.
  • Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-enheter förbrukar mindre batterienergi än enhetens högtalare.
  • Ställ enheten i vänteläge närhelst möjligt. Passningstid syftar på den tid under vilken enheten är ansluten till nätverket och inte används.

  Öppna batterianvändningsmenyn

  1. Tryck till på Startskärm på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Inställningar > Batteri om du vill se vilka installerade program som förbrukar mest batterienergi.

  Lägga till datatrafikwidgeten på din startskärm

  1. Tryck till på Icn sony 11ni and menu k90 på Startskärm.
  2. Tryck till på Lägg till > Widgetar > Verktyg.
  3. Bläddra till vänster för att välja Datatrafik-widgeten. Du kan nu lättare starta och stänga av din dataanslutning.

  Lägga till snabbinställningswidgeten på din startskärm

  1. Tryck till på Icn sony 11ni and menu k90 på Startskärm.
  2. Tryck till på Lägg till > Widgetar > Verktyg.
  3. Välj widgeten Snabbinställningar.

  Minska batterianvändningen med Power Saver

  Använd förinställda energibesparingslägen för att hantera program som förbrukar mycket batteri och minska batterianvändningen. Med Power Saver kan du också anpassa inställningarna inom varje energibesparingsläge efter hur du använder telefonen.

  Aktivera energibesparingsläge

  1. Tryck till på Startskärm på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Energisparläge.
  3. Tryck till på ikonen bredvid energibesparingsläget som du vill aktivera.

  Inaktivera energibesparingsläge

  1. Tryck till på Startskärm på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Energisparläge.
  3. Tryck till på den upplysta ikonen bredvid energibesparingsläget för att stänga av den.

  Ändra inställningarna för ett energisparläge

  1. Tryck till på Icn sony home apptray normal på Startskärm.
  2. Leta reda och tryck till på Energisparläge.
  3. Tryck till på namnet på ett energisparläge för att öppna menyn Inställningar.
  4. Justera inställningarna efter önskemål för att spara energi.
  5. Tryck till på Icn sony key and back.

  Visa aviseringar om energibesparing

  1. På Startskärm trycker du till på Icn sony home apptray normal.
  2. Hitta och tryck till på Energisparläge.
  3. Tryck till på Icn sony menu settings.
  4. Markera kryssrutan Statusrad.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.