account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Hantera dina kontakter

Visa alla ämnen

Du kan skapa, redigera och synkronisera dina kontakter i ett par enkla steg. Du kan välja kontakter som har sparats i olika konton och hantera hur de ska visas i telefonen.

Om du synkroniserar dina kontakter med mer än ett konto, kan du koppla ihop kontakter i din telefon för att undvika dubbletter.

NoteVissa synkroniseringstjänster, exempelvis sociala nätverkstjänster, tillåter inte att du redigerar kontaktdetaljer.

Visa dina kontakter

 • Knacka på Icn sony home apptray normal, knacka sedan på Icn sony app phonebook från din Startskärm. Dina kontakter visas här.

Välja vilka kontakter som ska visas i applikationen Kontakter

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Tryck på Icn sony 11ni and menu k90 och tryck sedan till på Filtrera.
 3. I den lista som visas markerar och avmarkerar du önskade alternativ. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett synkroniseringskonto, visas det kontot i listan. Du kan trycka till på kontot för att ytterligare expandera listan med alternativ. Tryck till på OK när du är klar.

Lägga till en kontakt

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Tryck till på Icn sony btn add contact.
 3. Om du har synkroniserat dina kontakter med ett eller flera konton väljer du det konto som du vill lägga till denna kontakt i, eller trycker till på Lokal kontakt om du bara vill använda denna kontakten i telefonen.
 4. Skriv in eller välj önskad information för kontakten.
 5. Tryck till på Klar när du är klar.
TipOm du lägger till ett plustecken och landsnumret framför en kontakts telefonnummer kan du använda numret när du ringer samtal från andra länder.

Redigera en kontakt

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på Redigera kontakt.
 3. Redigera den önskade informationen. Tryck till på Klar när du är klar.

Associera en bild med en kontakt

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt du vill redigera, tryck sedan till på Redigera kontakt.
 3. Tryck till på Icn sony contact edit add photo och välj önskad metod för att lägga till kontaktbilden.
 4. När du har lagt till bilden trycker du till på Klar.
TipDu kan också lägga till en bild i en kontakt direkt från applikationen Xperia™-galleri.

Visa din kommunikation med en kontakt

 1. På Startskärm, knacka på Icn sony home apptray normal och knacka sedan på Icn sony app phonebook.
 2. Välj den kontakt som du vill visa.
 3. Visa din kommunikation med kontakten för olika medier genom att knacka eller snärta genom filterobjekten längst ner på skärmen.

Radera kontakter

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Tryck på Icn sony 11ni and menu k90 och tryck sedan till på Radera kontakter.
 3. Markera de kontakter som du vill ta bort eller tryck till på Markera alla om du vill ta bort alla kontakter.
 4. Tryck till på Radera > OK.

Redigera kontaktinformation om dig själv

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Rör vid och håll kvar fingret på Jag själv längst upp i kontaktlistan, tryck sedan till på Redigera kontakt.
 3. Skriv den nya informationen eller gör andra ändringar.
 4. Tryck till på Klar när du är klar.

Undvika dubbletter i applikationen Kontakter

Om du synkroniserar dina kontakter med ett nytt konto eller importerar kontaktinformation på andra sätt kan det innebära att du får dubbletter i applikationen Kontakter. Om detta händer kan du koppla ihop sådana dubbletter för att skapa en enda post. Och om du kopplar ihop poster av misstag kan du åtskilja dem igen senare.

Länka kontakter

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Rör vid och håll kvar fingret på den kontakt som du vill länka ihop med en annan kontakt, tryck sedan till på Länka kontakt.
 3. Från den lista som visas, trycker du till på den kontakt vars information du vill koppla ihop med den första kontakten. Tryck sedan till på OK för att bekräfta. Informationen från den första kontakten läggs till i den andra kontakten, och den första kontakten visas inte längre i listan Kontakter.

Separera länkade kontakter

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Rör vid och håll kvar fingret på den länkade kontakt du vill redigera, tryck sedan till på Redigera kontakt.
 3. Knacka på Ta bort kontaktlänk.
 4. Knacka på OK.

Favoriter

Du kan markera kontakter som favoriter så att du snabbt kan komma åt dem från programmet Kontakter.

Markera och avmarkera en kontakt som en favorit

 1. På Startskärm, knacka på Icn sony home apptray normal och knacka sedan på Icn sony app phonebook.
 2. Knacka på den kontakt som du vill lägga till eller ta bort ur dina favoriter.
 3. Knacka på Icn sony infiniteview favorite btn.

Visa dina favoritkontakter

 1. Tryck till på Icn sony home apptray normal och sedan på Icn sony app phonebook på Startskärm.
 2. Tryck till på Grupper och sedan på Icn sony infiniteview favorite btn.

Grupper

Du kan tilldela grupperna kontakter för att få snabb åtkomst till dem från programmet Kontakter.

Tilldela en grupp en kontakt

 1. I Kontakter rör du vid och håller kvar den kontakt du vill tilldela till en grupp.
 2. Tryck till på Redigera kontakt och tryck sedan till på fältet direkt under Tilldela grupp.
 3. Markera kryssrutorna för grupperna till vilka du vill lägga till kontakten och tryck sedan till på Klar.
 4. Tryck till på Klar.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.