account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjälp oss att förbättra webbplatsen
  Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

  Öppna och använda program

  Visa alla ämnen

  Öppna program från genvägar på din Startskärm eller från skärmen Program.

  Skärmen Program

  Skärmen Program, som du öppnar från Startskärm, innehåller de program som kommer installerade med din telefon såväl som du program du hämtar.

  Skärmen Program utsträcker sig utöver den ordinarie skärmbredden, vilket innebär att du måste snärta till vänster och höger för att se allt innehåll.

  Öppna skärmen Program

  Programskärm på Sony Xperia™ E
  • Knacka på Icn sony home apptray normal från Startskärm.

  Bläddra på skärmen Program

  • Öppna programfönstret och snärta till höger eller vänster.

  Skapa en genväg till ett program på startskärmen

  1. Knacka på Icn sony home apptray normal från din Startskärm.
  2. Rör vid och håll kvar ett program tills det visas på din Startskärm, dra det sedan till önskad plats.

  Dela en applikation från applikationsskärmen

  1. Tryck till på Icn sony home apptray normal på Startskärm.
  2. Rör vid och håll kvar fingret på en applikation tills den visas på Startskärm och dra sedan objektet till Icn sony homescreen drop share.
  3. Välj ett alternativ och bekräfta om det behövs. Du kan nu dela vilka applikationer du vill med dina vänner så att de kan hämta och använda dem.

  Öppna och stänga program

  Öppna ett program

  • Knacka på programmet från Startskärm eller programskärmen.

  Stänga ett program

  • Tryck på Icn sony key and back.
  TipVissa program pausas när du trycker på Icn sony key and home för att avsluta, medan andra program kan fortsätta att köras i bakgrunden. I det första fallet, nästa gång du öppnar programmet, kan du fortsätta där du slutade. Tänk på att vissa program kan orsaka dataanslutningsavgifter när de körs i bakgrunden, t.ex. social nätverkstjänster.

  Fönstret Senast använda program

  Med det här fönstret kan du visa och komma åt program som du använder ofta.

  Öppna fönstret för nyligen använda program

  • Håll Icn sony key and home intryckt.

  Programmeny

  Du kan öppna en meny åt gången när du använder ett program genom att trycka på knappen Icn sony 11ni and menu k90 på telefonen. Menyn kommer att se olika ut beroende på vilket program du använder.

  Menyknappen på Sony Xperia™ E

  Öppna en meny i ett program

  • Medan du använder programmet trycker du på Icn sony 11ni and menu k90.
  NoteEn meny är inte tillgänglig i alla program.

  Ordna om programskärmen

  Flytta runt programmen på programskärmen i enlighet med dina önskemål.

  Ordna program på programskärmen

  1. Knacka på Icn sony home apptray normal på Startskärm för att gå till programskärmen.
  2. Knacka på Icn sony home sort free list och välj ett alternativ.

  Flytta ett program på programskärmen

  1. Öppna programskärmen och knacka sedan på Icn sony home edit locked normal.
  2. Rör vid och håll kvar ett objekt tills det förstoras och telefonen vibrerar, dra sedan objektet till den nya platsen.
  3. Avsluta redigeringsläget genom att knacka på Icn sony home edit unlocked normal.
  NoteDu kan bara flytta dina program när Icn sony home sort free list är valt.

  Avinstallera ett program på programskärmen

  1. Knacka på Icn sony home apptray normal på Startskärm.
  2. Knacka på Icn sony home edit locked normal. Alla program som kan avinstalleras är markerade med ikonen Icn sony home uninstall.
  3. Knacka på det program som du vill avinstallera och knacka sedan på OK.
  Var den här informationen användbar?
  Ja Nej
  Dina synpunkter uppskattas verkligen!
  Varför var den här informationen inte användbar?
  Skicka in
  Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
  Hitta din produkt
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
  Find
  Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.