account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du surfa på Internet, hämta appar och skicka och ta emot mejl. När du väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk en gång minns enheten nätverket och ansluter automatiskt till det nästa gång du är inom räckvidd.

Tillgängliga Wi-Fi-nätverk kan vara öppna eller skyddade. Skyddade nätverk är markerade med (Ikon för Wi-Fi-lås) bredvid Wi-Fi-nätverkets namn.

OBS!

Vissa Wi-Fi-nätverk visas inte i listan över tillgängliga nätverk eftersom de inte sänder ut sitt nätverksnamn (SSID). Om du känner till nätverksnamnet kan du lägga till nätverket manuellt i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på reglaget för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på reglaget för att aktivera Wi-Fi. Alla tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.
 3. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk genom att trycka på det. För skyddade nätverk måste du ange nätverkets lösenord. (Ikon för Wi-Fi) visas i statusfältet när du är ansluten.

Lägga till ett Wi-Fi-nätverk manuellt

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Bläddra nedåt och tryck på Lägg till nätverk.
 3. Ange Nätverksnamn.
 4. Tryck på fältet Säkerhet för att välja en säkerhetstyp.
 5. Skriv in ett lösenord om det behövs.
 6. Om du vill redigera avancerade alternativ, som proxy-inställningar, IP-inställningar och dolda nätverk, ska du trycka på Avancerade alternativ och sedan redigera alternativen efter önskemål.
 7. Tryck på SPARA.

Öka Wi-Fi-signalstyrkan

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra Wi-Fi-mottagningen:

 • Flytta enheten närmare Wi-Fi-åtkomstpunkten.
 • Flytta bort Wi-Fi-åtkomstpunkten från potentiella hinder eller störningar.
 • Se till att inte täcka över Wi-Fi-antennområdet på enheten.

Inställningar för Wi-Fi

När du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk eller när det finns tillgängliga Wi-Fi-nätverk i din närhet kan du se dessa nätverks status. Du kan även välja att låta enheten meddela när ett öppet Wi-Fi-nätverk identifieras.

Aktivera Wi-Fi automatiskt

 1. Se till att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
 2. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 3. Bläddra nedåt och tryck på Inställningar för Wi-Fi. Tryck på reglaget Aktivera Wi‑Fi automatiskt för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Aktivera eller inaktivera aviseringar om Wi-Fi-nätverk

 1. Se till att Wi-Fi är aktiverat på enheten.
 2. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 3. Bläddra nedåt och tryck på Inställningar för Wi-Fi.
 4. Tryck på reglaget Avisering om öppet nätverk för att aktivera eller inaktivera.

Visa detaljerad information om ett anslutet Wi-Fi-nätverk

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på det Wi-Fi-nätverk som du för tillfället är ansluten till. Detaljerad nätverksinformation visas.

Aktivera automatiskt nätverksbyte

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi.
 3. Tryck på Avancerat > Växla nätverk automatiskt och tryck sedan på AKTIVERA.

Ändra inställningarna för automatisk anslutning för varje sparat nätverk

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat > Anslut automatiskt.
 3. Tryck på Wi-Fi-nätverket för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Hitta enhetens MAC-adress

 1. Tryck på Inställningar > Nätverk och internet > Wi-Fi.
 2. Tryck på Inställningar för Wi-Fi > Avancerat. Enhetens MAC-adress visas i listan.

Tips

Mac-adressen för Wi-Fi visas även under Inställningar > System > Om mobilen > Wi-Fi MAC-adress.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.