account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Trådlös Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-funktionen för att skicka filer till andra Bluetooth-kompatibla enheter eller för att ansluta till handsfree-tillbehör. Bluetooth-anslutningar fungerar som bäst inom en räckvidd på 10 meter, utan några fasta föremål mellan. I vissa fall måste du parkoppla enheten manuellt med andra Bluetooth-enheter.

OBS!

Kompatibiliteten och samverkan mellan olika Bluetooth-enheter kan variera.

Tips

Om du använder en enhet med flera användare kan alla användare ändra Bluetooth-inställningarna och ändringarna påverkar då alla användare.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Anslutningsinställningar.
 2. Tryck på Bluetooth.

Tips

Du kan även aktivera eller inaktivera Bluetooth via panelen Snabbinställningar.

Namnge enheten

Du kan ge enheten ett namn. Detta namn visas för andra enheter när du har aktiverat Bluetooth-funktionen och din enhet är inställd att vara synlig.

Ge enheten ett namn

 1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
 2. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Parkoppla en ny enhet.
 3. Tryck på Enhetens namn.
 4. Skriv in ett namn för enheten.
 5. Tryck på BYT NAMN.

Parkoppla med en annan Bluetooth-enhet

Genom att parkoppla enheten med en annan enhet kan du till exempel ansluta enheten till ett Bluetooth-headset eller en Bluetooth-bilsats och använda dessa enheter för att dela musik.

När du väl har parkopplat enheten med en annan Bluetooth-enhet en gång, kommer din enhet ihåg denna parkoppling.

OBS!

För vissa Bluetooth-enheter, till exempel de flesta Bluetooth-headset, behöver du både parkoppla och ansluta till den andra enheten.

Tips

Du kan parkoppla enheten med flera Bluetooth-enheter, men du kan bara ansluta till en Bluetooth-profil i taget.

Parkoppla enheten med en annan Bluetooth-enhet

 1. Se till att enheten som du vill parkoppla med har Bluetooth-funktionen aktiverad och är synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Parkoppla en ny enhet. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 3. Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla med.

Ansluta enheten till en annan Bluetooth-enhet

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Tidigare anslutna enheter.
 2. Tryck på den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Tidigare anslutna enheter.
 2. Tryck på (Ikon för Inställningar) bredvid namnet på enheten vars parkoppling du vill ta bort.
 3. Tryck på Glöm > Glöm enhet.

Skicka och ta emot objekt med hjälp av Bluetooth-teknik

Använd Bluetooth-teknik för att dela objekt med andra Bluetooth-kompatibla enheter som mobiler eller datorer. Du kan skicka och ta emot följande typer av objekt:

 • Foton och videoklipp
 • Musik och andra ljudfiler
 • Webbsidor

Skicka objekt via Bluetooth

 1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på den mottagande enheten och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Öppna appen på den skickande enheten som innehåller det objekt som du vill skicka. Bläddra fram objektet.
 3. Beroende på appen och objektet som du vill skicka kan du behöva trycka och hålla kvar på objektet eller öppna objektet och sedan trycka på (Ikon för att dela).
 4. Välj Bluetooth.
 5. Aktivera Bluetooth om du ombeds göra detta.
 6. Tryck på namnet på den mottagande enheten.
 7. Acceptera anslutningen på den mottagande enheten om du uppmanas att göra det.
 8. Bekräfta överföringen till den mottagande enheten på den skickande enheten om du uppmanas att göra det.
 9. Acceptera det inkommande objektet på den mottagande enheten.

Ta emot objekt via Bluetooth

 1. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad och att enheten är synlig för andra Bluetooth-enheter.
 2. Den sändande enheten börjar nu skicka data till enheten.
 3. När du får en avisering om en inkommande fil till enheten drar du statusfältet nedåt och trycker på aviseringen för att acceptera filöverföringen.
 4. Tryck på Godkänn för att starta filöverföringen.
 5. Dra statusfältet nedåt om du vill se överföringens förlopp.
 6. Om du vill öppna ett mottaget objekt ska du dra statusfältet nedåt och trycka på den aktuella aviseringen.

Visa filer som du har tagit emot via Bluetooth

 1. Tryck på Inställningar > Enhetsanslutning > Anslutningsinställningar.
 2. Tryck på Mottagna filer.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.