account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Använda Stilfullt skydd med fönster i våta och dammiga miljöer

Stilfullt skydd med fönster är vattentätt och dammtåligt i enlighet med IP-klassningarna IPX5 och IPX8 enligt beskrivningen i tabellen nedan.

Dessa specifika IP-klassningar innebär att Stilfullt skydd med fönster är dammtåligt och skyddat mot vattenströmmar med lågt tryck och även mot effekterna av nedsänkning i sötvatten (ej saltvatten) upp till 1,5 meters djup i 30 minuter.

Även om Stilfullt skydd med fönster är beständigt mot vatten ska du undvika att i onödan använda tillbehöret i eller under vatten eller utsätta det för fuktiga miljöer med extremt höga eller låga temperaturer och hög fuktighet.

Sänk aldrig ned Stilfullt skydd med fönster i varmt vatten, i vatten som inte är sötvatten (exempelvis källvatten, klorerat bassängvatten eller havsvatten) eller i andra typer av vatten som kan skada tillbehöret. Utsätt heller aldrig Stilfullt skydd med fönster för flytande kemikalier, exempelvis rengöringsmedel, alkohol eller andra frätande vätskor som juice, vinäger eller ketchup. Om Stilfullt skydd med fönster kommit i kontakt med vatten som inte är sötvatten bör du skölja det i sötvatten.

Om Stilfullt skydd med fönster utsätts för vatten måste du kontrollera att det är helt torrt innan du använder det på nytt. Om inte Stilfullt skydd med fönster är helt torrt kan det innebära att tillbehöret inte svarar när du trycker på fönstret, eller så kan funktioner som dataöverföring och samtal påverkas negativt.

Du ska inte sätta fast Stilfullt skydd med fönster på din Xperia™-enhet, eller ta bort det, med hjälp av överdriven kraft eller någon annan metod än de som beskrivs i den här användarhandboken.

Använd en mjuk, torr trasa när du rengör alla områden av Stilfullt skydd med fönster. För att förhindra att färgen bleknar ska du inte torka av tillbehöret med alkohol, tinner, bensen eller någon annan typ av rengöringsmedel.

Utsätt inte i onödan Stilfullt skydd med fönster för miljöer med mycket damm, sand eller lera.

Om sand, lera eller damm fastnar mellan den främre luckan på Stilfullt skydd med fönster och din Xperia™-enhet torkar du av tillbehöret med en mjuk trasa. Annars finns det risk för att din Xperia™-enhet och Stilfullt skydd med fönster får repor.

Det finns risk för missfärgning eller förändrad färg om tillbehöret utsätts för friktion, svett eller vatten som inte är sötvatten. Du bör tänka på detta om du använder Stilfullt skydd med fönster i närheten av tyger eller andra material.

Note

De här instruktionerna för användning i våta och dammiga miljöer gäller endast användningen av Stilfullt skydd med fönster. Det kan finns särskilda instruktioner och begränsningar för din Xperia™-enhet gällande användning i fuktiga och dammiga miljöer. Kontrollera dessa innan du utsätter enheten för sådana miljöer.

Garantin täcker inte skador eller defekter som orsakats av misskötsel eller felaktig användning av Stilfullt skydd med fönster (inklusive användning i miljöer där relevanta IP-klassningsbegränsningar har överskridits). Om du har ytterligare frågor om användningen av ditt tillbehör kan du få hjälp från vår kundsupport.

IP-klassning (Ingress Protection)

Stilfullt skydd med fönster har en IP-klassning i enlighet med IEC-standarden 60529, vilket betyder att den har genomgått certifierade tester för att uppmäta beständigheten mot både damm och vatten. Den första siffran i den tvåsiffriga IP-skyddsgraden indikerar nivån av skydd mot solida föremål, inklusive damm. Den andra siffran indikerar hur beständig enheten är mot vatten.

Beständighet mot solida föremål och damm Beständighet mot vatten
IP0X: Inget särskilt skydd IPX0. Inget särskilt skydd
IP1X. Skyddad mot solida föremål > 50 mm i diameter IPX1. Skyddad mot droppande vatten
IP2X. Skyddad mot solida föremål > 12,5 mm i diameter IPX2. Skyddad mot droppande vatten när den är lutad upp till 15 grader från sin normala position
IP3X. Skyddad mot solida föremål > 2,5 mm i diameter IPX3. Skyddad mot lätt stänkande vatten
IP4X. Skyddad mot solida föremål > 1 mm i diameter IPX4. Skyddad mot stänkande vatten
IP5X. Skyddad mot damm; begränsat intrång (inga skadliga avlagringar) IPX5. Skyddad mot vattenstråle i minst 3 minuter
IP6X. Ogenomtränglig för damm IPX6. Skyddad mot stark vattenstråle i minst 3 minuter
  IPX7. Skyddad mot effekterna av nedsänkning i upp till 1 meter vatten i 30 minuter
  IPX8. Skyddad mot effekterna av fortsatt nedsänkning i vatten djupare än 1 meter. Exakta förhållanden för varje enhet anges av tillverkaren.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.