account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Mäta stress och återhämtning

Stress är en naturlig del av vardagen och bidrar till individens övergripande hälsa och balans. Stress- och återhämtningsvärdena från SmartBand 2 representerar en kombination av din hjärtfrekvens och hjärtfrekvensens variabilitet (HRV). SmartBand 2 analyserar din HRV och utvärderar hur väl din kropp hanterar stress i olika situationer under dagen.

SmartBand 2 kan mäta hjärtfrekvens (HR) och hjärtfrekvensens variabilitet (HRV) även om enheten inte är kopplad till din iPhone. Data som samlas in med pulsmätaren lagras i upp till 72 timmar och synkroniseras med iPhone-enheten när enheten ansluts via Bluetooth.

Note

Den här produkten hjälper dig att hålla koll på din träning och livsstil. Det är inte en medicinsk enhet och data från enheten ska aldrig ligga till grund för medicinska beslut (t.ex. för att förebygga, diagnostisera, övervaka eller behandla en sjukdom eller skada) eller ersätta en läkares bedömning. Sony Mobile friskriver sig från alla garantier vad gäller enhetens användning eller lämplighet för medicinska ändamål. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar en ny eller modifierad träningsrutin med den här enheten, särskilt om du använder enheten med en pacemaker eller andra medicinska enheter.

Note

Omfattande användning av puls- och stressmätningen ökar batteriförbrukningen.

Pulsmätning

Pulsmätning är den allmänt rekommenderade metoden för att fastställa din hjärtfrekvens, som kan vara ett grovt mått på intensiteten i din träning. Pulsen uttrycks i antalet hjärtslag per minut (BPM, Beats Per Minute). Även om puls- och hjärtfrekvens är två olika begrepp, används de synonymt i den här användarhanboken.

Stress- och återhämtningsnivåer

Stress och återhämtning mäts med hjärtfrekvensens variabilitet (HRV, Heart Rate Variability). Hjärtfrekvensen är aldrig konstant och tidsskillnaden mellan två på varandra följande hjärtslag ändras från slag till slag. Variationen kallas för hjärtfrekvensens variabilitet eller HRV. Om variationen mellan hjärtats slag är hög är det ett tecken på ett avslappnat tillstånd eller återhämtning. Om variationen är låg tyder det på stress.

Aktiviteter som att läsa en bok kan ge låga stressnivåer och kan till och med tolkas som återhämtning. Stressiga situationer på jobbet eller i skolan kan exempelvis ge höga stressnivåer. Det är viktigt att veta att en stressreaktion inte behöver vara negativ. Den kan också vara tecken på att du upplever något spännande eller roligt. För att balansera perioder med hög stress behöver du återhämta dig genom att koppla av och sova bra. En medelhög stressnivå kan vara tecken på en relativt bekymmerslös produktivitet, vilket är vanligt på jobbet och i samband med sociala aktiviteter.

Återhämtningen sker till största delen när du sover. Det finns faktorer som kan påverka mätningen av din återhämtning. En fysiskt aktiv livsstil, hälsosam kost, lägre alkoholförbrukning och frånvaron av stressfaktorer gynnar återhämtningen under sömnen på lång sikt. Att undvika krävande fysiska aktiviteter och att dra ner på mentala aktiviteter i god tid före sänggående har också en positiv effekt på återhämtningen.

Note

Stress- och återhämtningsvärdena från SmartBand 2 är inte en tillförlitlig källa för analys av en individs fysiska form. Exempelvis kan aktiviteter med låg intensitet feltolkas som återhämtning.

Note

För att få ett bra mått på dina stress- och återhämtningsnivåer bör du bära SmartBand 2 minst en natt från det att du går och lägger dig.

Så här mäter SmartBand 2 din puls och stress

SmartBand 2 använder grönt ljus tillsammans med ljuskänsliga fotodioder för att känna av hur mycket blod som strömmar genom din handled vid en viss tidpunkt. Genom att blinka med ljuset flera hundra gånger i sekunden kan SmartBand 2 beräkna hur många gånger ditt hjärta slår varje minut och ge en bra uppskattning av din puls.

Faktorer som kan påverka puls- och stressmätningen

Många faktorer kan påverka SmartBand 2-pulsmätarens prestanda.

  • Genomströmning i huden: hur mycket blod som strömmar genom din hud varierar i hög grad från person till person och kan också påverkas av miljön. Om du tränar i kallt väder kan det till exempel hända att genomströmningen i handleden är för låg för att pulsmätaren ska kunna få fram ett resultat.
  • Rörelse: rytmiska rörelser som löpning eller cykling ger bättre resultat från pulsmätaren jämfört med oregelbundna rörelser som tennis eller boxning.
  • Variationer i hudpigment: permanenta eller tillfälliga hudförändringar, till exempel vissa tatueringar. Bläcket, mönstret och mättnaden i vissa tatueringar kan blockera ljuset från mätaren och göra det svårt att få fram tillförlitliga resultat.

Få ut så mycket som möjligt från pulsmätaren på SmartBand 2

Även under perfekta förhållanden är det möjligt att SmartBand 2 inte får fram tillförlitliga pulsmätningar varje gång för varje användare. Och för en liten procentandel användare gör olika faktorer det omöjligt att över huvud taget mäta pulsen. Så här kan du förbättra läsningen från pulsmätaren:

  • Se till att SmartBand 2 sitter fast ordentligt, men bekvämt, runt handleden. Om den inte sitter fast ordentligt på handleden och pulsmätaren inte lyckas få en bra läsning provar du att dra åt handledsbandet.
  • Du kan behöva rengöra SmartBand 2, särskilt pulsmätaren, efter träning och kraftig svettning.

Mäta puls och stress automatiskt

SmartBand 2 mäter din puls och stress och återhämtningsnivå ungefär sex gånger i timmen.

Mäta puls och stress manuellt

Du kan befordra SmartBand 2 att mäta din puls när som helst, antingen från själva enheten eller från din iPhone.

För bästa pulsmätning när du tränar rekommenderar vi att du startar pulsmätaren några minuter före den fysiska aktiviteten så att sensorn kan hitta din puls.

Mäta puls och stress manuellt från SmartBand 2

  1. Dubbeltryck på strömknappen när du vill börja mäta din puls och stressnivå. Aviseringslamporna börjar blinka orange växelvis och sedan alla på en gång när mätningen är färdig. Resultatet visas i Programmet SmartBand 2-programmet på din iPhone.
  2. Dubbeltryck på strömknappen igen när du vill avsluta mätningen.

Note

Om SmartBand 2 inte kan känna av din puls vibrerar enheten tre gånger och aviseringslamporna börjar blinka växelvis med orange ljus. Om pulsmätaren inte kan göra en läsning justerar du SmartBand 2-enhetens placering på handleden eller prövar att rengöra sensorn. Mer information om hur du förbättrar pulsmätarens läsning finns i Få ut så mycket som möjligt från pulsmätaren på SmartBand 2.

Mäta puls och stress manuellt från iPhone

  1. Öppna SmartBand 2 på din iPhone. SmartBand 2 försöker genast att få fram en läsning av pulsmätaren och visar resultatet i Programmet SmartBand 2.
  2. Om du vill stoppa mätningen avslutar du Programmet SmartBand 2.
Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.