account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjälp oss att förbättra webbplatsen
Svara på några korta frågor för att utvärdera ditt besök.

Ladda ditt SmartBand 2

Innan du använder SmartBand 2 för första gången måste du ladda det i ungefär 30 minuter. Sony-laddare rekommenderas.

Ditt SmartBand 2 stängs av automatiskt när du ansluter laddaren. Du kan inte sätta på enheten medan laddaren är ansluten.

Ladda SmartBand 2

Ill sony 15accet charging
  1. Anslut ena änden av USB-kabeln till laddaren eller till USB-porten på en dator.
  2. Anslut andra änden av kabeln till Micro USB-porten på ditt SmartBand 2.
  3. När batteriet laddas ändrar aviseringslampa A färg. Aviseringslampan ändras till grön när batterinivån når 90 %

Note

Kontrollera att USB-porten är torr innan du sätter i en USB-kabel i porten.

Note

SmartBand 2-enheten stängs av när den ansluts till en laddare och återgår till sitt tidigare på/av-tillstånd när laddaren kopplas ur.

Aviseringslampa för batteristatus

Rött ljusBatteriet laddas och laddningsnivån är lägre än 15 %.
Orange ljusBatteriet laddas och laddningsnivån är mellan 15 % och 90 %.
Grönt ljusBatteriet laddas och laddningsnivån är högre än 90 %.

Kontrollera batterinivån på SmartBand 2

  • Sök upp och tryck på SmartBand 2 på din iPhone. Batterinivån visas i procent på startskärmen för Programmet SmartBand 2.

Note

Du kan inte kontrollera batterinivån när SmartBand 2 laddas.

Avisering om låg batterinivå

När SmartBand 2-enhetens batterinivå sjunker till en viss nivå vibrerar enheten och den röda lampan börjar blinka var fjärde sekund tills du laddar enheten eller tills den stängs av. Aviseringen om låg batterinivå utlöses när du har ungefär 5 minuter kvar i hjärtaktivitetsläge och 75 minuter kvar i STAMINA-läge. Tiden varierar beroende på användningen. När batterinivån sjunker under 1 % stängs SmartBand 2 av automatiskt. Du måste ladda SmartBand 2 när batteriet tar slut.

Note

Om funktionen Stör ej är aktiverad får du ingen avisering om låg batterinivå.

Var den här informationen användbar?
Ja Nej
Dina synpunkter uppskattas verkligen!
Varför var den här informationen inte användbar?
Skicka in
Tack, vi uppskattar dina synpunkter!
Hitta din produkt
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.
Find
Öppna Inställningar > Om telefonen/surfplattan > Modellnummer i din Xperia™-enhet.