account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance. Można też wyświetlać lub odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać na dużym ekranie telewizora zdjęcia zrobione aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™ drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu do Twojego urządzenia. Musi być również podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.

Jak używać urządzenia do odtwarzania utworu muzycznego przechowywanego na innym urządzeniu

 1. Sprawdź, czy urządzenie, któremu chcesz udostępnić pliki, jest podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app music player.
 3. Stuknij pozycję Icn sony app calendar l, a następnie Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwór, który chcesz odtworzyć. Po zaznaczeniu utwór zostanie automatycznie odtworzony.

Jak odtworzyć na urządzeniu udostępnione nagranie wideo

 1. Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app movies lub Icn sony app gallery.
 3. Stuknij pozycję Icn sony app calendar l, a następnie Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

 1. Sprawdź, czy urządzenia, którym chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app gallery.
 3. Stuknij pozycję Icn sony app calendar l, a następnie stuknij pozycję Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

 1. Połącz urządzenie z siecią ‎Wi-Fi‎ .
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Stuknij suwak Udostępnij multimedia.
 4. Użyj komputera lub innego urządzenia klienckiego DLNA™ w tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ , aby połączyć się z urządzeniem.
 5. Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw uprawnienia dostępu dla każdego urządzenia klienckiego, które próbuje połączyć się z Twoim urządzeniem.

Note

Czynności wymagane do uzyskania dostępu do plików multimedialnych na urządzeniu z klientem DLNA™ zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeśli urządzenie nie jest w stanie połączyć się z klientem za pośrednictwem sieci, sprawdź, czy sieć ‎Wi-Fi‎ działa.

Tip

Dostęp do menu Serwer multimediów w pewnych aplikacjach, takich jak Muzyka lub Album, można także uzyskać, przeciągając lewą krawędź ekranu głównego aplikacji w prawo, a następnie stukając pozycje Ustawienia > Serwer multimediów.

Jak zakończyć udostępnianie plików innym urządzeniom w sieci domowej

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Stuknij suwak Udostępnij multimedia.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia oczekujące.
 4. Wybierz poziom uprawnienia dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.
 4. Wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane.
 4. Stuknij pozycję Zmień poziom dostępu i wybierz odpowiednią opcję.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości innym urządzeniom DLNA Certified™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie Pomoc.

Wyświetlanie plików na innym urządzeniu przy użyciu funkcji Cast

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia na inne urządzenie podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ . Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR) oraz obsługiwać odtwarzanie zawartości odbieranej z pierwszego urządzenia. Przykładem urządzenia DMR może być telewizor obsługujący technologię DLNA™ lub komputer PC z systemem Windows® 7 lub nowszym.

Tip

Czynności wymagane do rozpoczęcia odtwarzania udostępnianych plików multimedialnych zależą od rodzaju urządzenia klienckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia DMR.

Note

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo na urządzeniu klienckim przy użyciu funkcji Cast

 1. Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA™ zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij pozycję Album.
 4. Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
 5. Przeciągnij w dół pasek stanu dwoma palcami, a następnie stuknij pozycję Icn sony cast i wybierz urządzenie, któremu chcesz udostępnić zawartość.
 6. Aby zakończyć udostępnianie zdjęcia lub nagrania wideo urządzeniu klienckiemu, stuknij pozycję Icn sony cast, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie.

Tip

Stukając pozycję Icn sony cast, można także wyświetlić urządzenia Google Cast na liście.

Jak odtwarzać utwory muzyczne na urządzeniu klienckim przy użyciu funkcji Cast

 1. Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA™ zostało skonfigurowane poprawnie i jest połączone z tą samą siecią ‎Wi-Fi‎ co Twoje urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app music player.
 3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
 4. Stuknij pozycję Icn sony cast i wybierz urządzenie klienckie, któremu chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
 5. Aby rozłączyć się z urządzeniem klienckim, stuknij pozycję Icn sony cast, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj przesyłanie.

Tip

Stukając pozycję Icn sony cast, można także wyświetlić urządzenia Google Cast na liście.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu