account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Blokada ekranu

Note

Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Jest dostępnych kilka opcji blokady ekranu. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):
 • Przeciąganie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.
 • Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.
 • Kod PIN odblokowania — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
 • Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i cyfr.
 • Odcisk palca — aby odblokować urządzenie, należy umieścić palec z wcześniej zarejestrowanym odciskiem na klawiszu zasilania.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go nie zapamiętasz, przywrócenie ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. może okazać się niemożliwe. Jeśli na urządzeniu Xperia™ masz skonfigurowane konto Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS), ustawienia zabezpieczeń EAS mogą ograniczyć typ blokady ekranu wyłącznie do kodu PIN lub hasła. Dzieje się tak wtedy, gdy administrator sieci określi konkretny typ blokady ekranu dla wszystkich kont EAS z korporacyjnych względów bezpieczeństwa. Skontaktuj się z administratorem sieci w firmie lub organizacji, aby dowiedzieć się, jakie zasady zabezpieczeń sieci zostały zastosowane do urządzeń przenośnych. Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Tip

Aby przejść do dodatkowych ustawień poszczególnych rodzajów blokady ekranu, stuknij ikonę Icn sony menu settings obok pozycji Blokada ekranu.

Jak zmienić typ blokady ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę Icn sony home apptray normal .
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę Icn sony home apptray normal .
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Note

Jeżeli wzór blokady zostanie wprowadzony nieprawidłowo pięć razy z rzędu, odczekaj 30 sekund i spróbuj ponownie.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę Icn sony home apptray normal .
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu.
 3. Narysuj wzór odblokowania ekranu.
 4. Stuknij pozycję Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu > Kod PIN.
 3. Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij pozycję Kontynuuj.
 4. Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak utworzyć hasło blokady ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu > Hasło.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak włączyć funkcję odblokowania przeciągnięciem palcem po ekranie

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia > Blokada ekranu.
 3. Narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN bądź hasło w zależności od włączonego rodzaju blokady ekranu.
 4. Stuknij pozycję Przeciągnięcie, a następnie TAK, USUŃ.

Odblokowywanie odciskiem palca

Note

Funkcja obsługi odcisków palców jest niedostępna w Stanach Zjednoczonych.

Odcisku palca można używać do szybkiego odblokowywania urządzenia. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw zarejestrować odcisk palca i włączyć tę funkcję w Menedżerze odcisków palców.

Po włączeniu opcji odblokowywania odciskiem palca skonfigurowana blokada ekranu ze wzorem, kodem PIN lub hasłem działa jako zapasowa metoda odblokowywania.

Note

Wybranie innych typów blokady ekranu spowoduje wyczyszczenie wszystkich ustawień odcisków palców.

Jak odblokować urządzenie za pomocą odcisku palca

 • Przy włączonej blokadzie ekranu umieść palec na klawiszu zasilania, aby urządzenie mogło zeskanować odcisk palca i odblokować ekran. Pamiętaj, aby użyć palca zarejestrowanego w Menedżerze odcisków palców.

Tip

Jeśli odblokowanie ekranu odciskiem palca nie powiedzie się pięć razy z rzędu, użyj wzoru, zapasowego kodu PIN lub hasła.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu