account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie uszkodzenia, kradzieży albo utraty urządzenia odzyskanie zawartości pamięci wewnętrznej może być niemożliwe. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Używając oprogramowania Xperia™ Companion, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple® Mac®. Program ten umożliwia tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:
 • Rejestry połączeń
 • Wiadomości SMS
 • Kalendarz
 • Ustawienia
 • Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo
 • Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

 1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB.
 2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb Przesłać pliki na urządzeniu.
 3. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję Kopia zapasowa.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych urządzenia.

Note

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

 1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB.
 2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb Przesłać pliki na urządzeniu.
 3. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję Przywróć.
 4. Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, kliknij pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

Note

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ umożliwia tworzenie kopii zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:

 • Kontakty
 • Rozmowy
 • Rejestr połączeń
 • Kalendarz
 • Konta e-mail
 • Konta ‎Wi-Fi‎
 • Ustawienia urządzenia
 • Aplikacje
 • Układ ekranu głównego Xperia™

Jak skonfigurować funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

 1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo podłączona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 4. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Autom. kopia zapasowa.
 5. Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij przełącznik.
 6. Wybierz lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej.
 7. W razie potrzeby wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, czas tworzenia kopii zapasowych oraz dane do uwzględnienia w kopii zapasowej. W przeciwnym razie kopia zapasowa zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami domyślnymi.
 8. Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję Icn sony key and back.

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

 1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 4. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Więcej.
 5. Stuknij pozycję Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i dane, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
 6. Stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową.
 7. Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję Zakończ.

Jak edytować plik kopii zapasowej

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 3. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Więcej.
 4. Stuknij pozycję Edytuj plik kopii zapasowej, a następnie wybierz źródło kopii zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.
 5. Stuknij pozycję Usuń dane.
 6. Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
 7. Po usunięciu danych stuknij pozycję Zakończ.

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

 1. Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, pamięć ta musi być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, karta ta musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz zawartość z usługi Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 4. W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Przywróć dane, a następnie wybierz źródło przywracania i dane, które chcesz przywrócić.
 5. Stuknij pozycję Przywróć dane.
 6. Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję Zakończ.

Note

Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej (w tym zainstalowane nowe aplikacje), zostaną usunięte podczas przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję automatycznego przywracania danych, aby przywrócić dane i ustawienia aplikacji po jej ponownej instalacji.

Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

 • Aplikacje
 • Zakładki
 • Sieci ‎Wi-Fi‎
 • Inne ustawienia

Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 3. W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową danych, a następnie stuknij suwak.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym zainstalowaniu aplikacji

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.
 3. W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij suwak Autoprzywracanie.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu