account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Kilka kont użytkowników

  Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników. Oprócz konta właściciela istnieją trzy inne typy kont:

  • Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z urządzenia.
  • Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia tymczasowo.
  • Profil z ograniczeniami: Ta opcja pozwala udostępnić osobie korzystającej z urządzenia tylko ograniczony zestaw aplikacji.

  Note

  Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™.

  Informacje o zwykłych kontach użytkowników

  Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można dodać maksymalnie siedem zwykłych kont użytkowników na urządzenie.

  Jak dodać zwykłe konto użytkownika

  1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika.
  4. Stuknij pozycję OK. Nowe konto zostało utworzone.
  5. Stuknij pozycję SKONFIGURUJ. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.
  6. Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w górę.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto dla użytkownika.

  Tip

  Jeśli osoba, która będzie korzystać z nowego konta, chce skonfigurować je później, w punkcie 5. stuknij pozycję NIE TERAZ. Kiedy użytkownik ten będzie gotowy, może wybrać pozycję Użytkownicy w obszarze Ustawienia. Zobaczy wtedy nowe konto pod nazwą Nowy użytkownik. Stuknij konto i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć jego konfigurację.

  Tip

  Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z pasku stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Dodaj użytkownika.

  Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

  1. Zaloguj się jako właściciel.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy.
  4. Stuknij pozycję Icn sony users settings obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Usuń użytkownika > Usuń.

  Informacje o koncie użytkownika gościa

  Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i nie można go usunąć.

  Jak włączyć konto użytkownika-gościa

  1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel — użytkownik, który przeprowadził początkową konfigurację urządzenia.
  2. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy > Gość.

  Tip

  Konto użytkownika-gościa można też włączyć z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Dodaj gościa.

  Jak wyczyścić dane sesji gościa

  1. Upewnij się, że zalogowano się na konto gościa.
  2. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy.
  4. Znajdź i stuknij pozycję Usuń gościa.
  5. Stuknij pozycję Usuń.

  Tip

  Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Użytkownik musi być zalogowany na konto gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Usuń gościa.

  Informacje o profilu z ograniczeniami

  Można dodawać profile z ograniczeniami, które pozwalają na korzystanie tylko z zestawu wybranych aplikacji z konta właściciela. Profil z ograniczeniami można na przykład utworzyć dla dzieci, tak aby nie mogły używać gier ani otwierać znajdującej się na koncie zawartości dla dorosłych. Można dodać maksymalnie siedem profilów z ograniczeniami na urządzenie.

  Jak dodać profil z ograniczeniami

  1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel — użytkownik, który przeprowadził początkową konfigurację urządzenia.
  2. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika lub profil.
  4. Stuknij pozycję Profil ograniczony. Zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji.
  5. Aby nadać nazwę profilowi, stuknij pozycję Nowy profil, wprowadź nazwę, a następnie stuknij przycisk OK.
  6. Przeciągnij odpowiedni suwak w prawo przy aplikacji, która ma otrzymać dostęp.

  Tip

  Jeśli nie ustawiono blokady ekranu opartej na kodzie PIN, haśle lub wzorze, po stuknięciu pozycji Profil ograniczony w kroku 4 podczas dodawania profilu z ograniczeniami zostanie wyświetlona prośba o skonfigurowanie blokady ekranu i wybranie opcji wyświetlania powiadomień na ekranie blokady. Wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie. Więcej informacji na temat opcji wyświetlania powiadomień na ekranie blokady zawiera sekcja Opcje wyświetlania powiadomień na ekranie blokady.

  Jak usunąć z urządzenia profil z ograniczeniami

  1. Upewnij się, że zalogowano się jako właściciel.
  2. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Użytkownicy.
  4. Stuknij pozycję Icn sony users settings obok nazwy profilu, który chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Icn sony menu delete > Usuń.

  Przełączanie między wieloma kontami użytkowników

  Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników

  1. Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami, a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.
  2. Stuknij ikonę konta użytkownika, na które chcesz się przełączyć. Zostanie wyświetlony ekran blokady ekranu dla tego konta.

  Tip

  W przypadku przełączania się na konto gościa stuknij pozycję Zacznij od nowa, jeśli chcesz wymazać poprzednią sesję, lub Tak, kontynuuj, aby kontynuować poprzednią sesję.

  Tip

  Ekran blokady można skonfigurować indywidualnie dla każdego użytkownika. Zobacz Blokada ekranu.

  Ustawienia dotyczące wielu kont użytkowników

  Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:
  • Ustawienia, które mogą być zmieniane przez dowolnego użytkownika i wpływają na wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, ‎Wi-Fi‎ , tryb samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth®.
  • Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
  • Ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, które są widoczne tylko dla właściciela i są stosowane do wszystkich użytkowników.
  Czy te informacje były przydatne?
  Tak Nie
  Dziękujemy za twoją opinię!
  Dlaczego te informacje nie były przydatne?
  Wyślij
  Dziękujemy za przesłaną opinię!
  Znajdź swój produkt
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu