account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital Living Network Alliance. Można też odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych urządzeń DLNA Certified™.

Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na komputerze domowym lub wyświetlać na wielkoekranowym telewizorze zdjęcia zrobione aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™, to drugie urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości i muszą być przyznane uprawnienia dostępu z urządzenia. Musi być również podłączony do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ , co urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

 1. Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ , co urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app music player.
 3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji muzycznej w prawo, a następnie stuknij pozycję Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz odtworzyć. Po zaznaczeniu utwory zostaną automatycznie odtworzone.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane nagrania wideo

 1. Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą samą siecią ‎Wi-Fi‎ co używane urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Wideo.
 3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Wideo w prawo, a następnie stuknij pozycję Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagrania wideo, które chcesz odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

 1. Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ , co urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Album.
 3. Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij pozycję Sieć domowa.
 4. Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.
 5. Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet. Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

 1. Połącz urządzenie z siecią ‎Wi-Fi‎ .
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Aby włączyć funkcję Udostępnij multimedia, przeciągnij suwak. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona Icn sony media server stat. Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer multimediów.
 4. Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią ‎Wi-Fi‎ , w której znajduje się używane urządzenie.
 5. Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i ustaw prawa dostępu dla każdego z urządzeń.

Note

Instrukcje konfiguracji udostępniania plików za pomocą DLNA™ zależą od danego rodzaju urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia klienckiego. Jeżeli urządzenie nie może się połączyć z klientem w sieci, sprawdź, czy działa sieć ‎Wi-Fi‎ .

Tip

Dostęp do menu Serwer multimediów w pewnych aplikacjach, takich jak Muzyka, Album czy Wideo, można także uzyskać, przeciągając lewą krawędź ekranu głównego aplikacji w prawo, a następnie stukając pozycje Ustawienia > Serwer multimediów.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji Udostępnij multimedia.

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia oczekujące.
 4. Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.
 4. Wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Wybierz urządzenie z listy Urządzenia zarejestrowane.
 4. Stuknij Zmień poziom dostępu i wybierz jedną z opcji.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA Certified™

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia >Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.
 3. Naciśnij klawisz Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Pomoc.

Odtwarzanie plików na urządzeniu Digital Media Renderer

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie zawartości multimedialnej zapisanej w pamięci urządzenia do innego urządzenia podłączonego do tej samej sieci ‎Wi-Fi‎ . Drugie urządzenie musi być skonfigurowane do pracy jako urządzenie Digital Media Renderer (DMR) oraz obsługiwać renderowanie lub odtwarzanie zawartości odbieranej z urządzenia. Przykładem urządzenia DMR może być telewizor obsługujący funkcję DLNA lub komputer PC z systemem Windows® 7 lub nowszym.

Note

Ustawienia konieczne dla włączenia funkcji Digital Media Renderer mogą się różnić zależnie od urządzenia. Szczegółowe informacje znaleźć można w instrukcji obsługi danego urządzenia DMR.

Note

Zawartości objętej zabezpieczeniem DRM nie można odtworzyć na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

 1. Urządzenie DMR musi być prawidłowo skonfigurowane i połączone z tą samą siecią ‎Wi-Fi‎ co używane urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij pozycję Album.
 4. Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.
 5. Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję Icn sony key menu, stuknij pozycję Throw i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość. Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wybranej zawartości w kolejności chronologicznej.
 6. Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję Icn sony actionmenu playon connected i wybierz pozycję Rozłącz. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Tip

Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Wideo na urządzeniu, stukając nagranie wideo i pozycję Icn sony key menu, a następnie pozycję Throw.

Jak odtworzyć utwór z tego urządzenia na urządzeniu DMR

 1. Urządzenie DMR musi być prawidłowo skonfigurowane i połączone z tą samą siecią ‎Wi-Fi‎ co używane urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app music player.
 3. Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić, a następnie stuknij utwór.
 4. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Throw i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.
 5. Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję Icn sony actionmenu playon connected i wybierz swoje urządzenie. Utwór przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie odtwarzany na Twoim urządzeniu.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu