account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Odbieranie połączeń

W przypadku odebrania połączenia w trybie uśpienia lub przy zablokowanym ekranie, aplikacja urządzenia otworzy się w trybie pełnoekranowym. Jeśli połączenie jest odbierane przy aktywnym ekranie, zostanie ono wyświetlone w formie powiadomienia, tj. w zminimalizowanym oknie umieszczonym na górze otwartego ekranu. Gdy takie powiadomienie się pojawi, można odebrać połączenie i otworzyć ekran aplikacji telefonu lub odrzucić połączenie i pozostać na bieżącym ekranie.

Jak odebrać połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

 • Przeciągnij ikonę Icn sony call slider answer w prawo.

Jak odebrać połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

 • W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję ODBIERZ.

Tip

Zamiast odbierać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

Jak odrzucić połączenie przychodzące przy nieaktywnym ekranie

 • Przeciągnij element Icn sony call slider dismiss w lewo.

Jak odrzucić połączenie przychodzące, gdy ekran jest aktywny

 • W powiadomieniu o połączeniu wyświetlanym na górze ekranu stuknij pozycję ODRZUĆ.

Tip

Zamiast odrzucać połączenie możesz przejść do głównego ekranu aplikacji, stukając górną część okna powiadomienia o połączeniu. W ten sposób zyskujesz więcej opcji zarządzania połączeniem. Na przykład możesz zdecydować o odrzuceniu połączenia z wiadomością lub przekazaniem go do automatycznej sekretarki.

Jak wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego

 • W odpowiedzi na połączenie przychodzące naciśnij klawisz głośności.

Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka w urządzeniu umożliwia odbieranie połączeń w czasie, kiedy użytkownik jest zajęty lub nie może odebrać telefonu. Można włączyć funkcję automatycznej sekretarki i określić, ile sekund ma czekać przed automatycznym odebraniem połączenia. Można także ręcznie przekierowywać połączenia do automatycznej sekretarki, kiedy nie ma się czasu, żeby je odebrać. Dostęp do wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce można uzyskać bezpośrednio z urządzenia.

Note

Przed rozpoczęciem korzystania z automatycznej sekretarki należy nagrać wiadomość powitalną.

Jak nagrać wiadomość powitalną dla automatycznej sekretarki

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia™ > Powitania.
 5. Stuknij pozycję Nagraj nowe powitanie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak włączyć automatyczną sekretarkę

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie.
 3. Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia™.
 4. Przeciągnij w prawo suwak Automatyczna sekretarka.

Note

Jeśli nie ustawi się czasu, po jakim połączenie ma być odbierane przez automatyczną sekretarkę, zostanie użyta wartość domyślna.

Jak ustawić opóźnienie automatycznego odbierania

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie.
 3. Wybierz kartę SIM, a następnie stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia™.
 4. Stuknij pozycję Odbieraj po.
 5. Przewijaj wartości w górę lub w dół, aby dostosować czas.
 6. Stuknij pozycję Gotowe.

Jak przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki

 • Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, przeciągnij w górę ikonę Opcje reakcji, a następnie wybierz pozycję Odrzuć i włącz Automat. sekretarkę.

Tip

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, można też zaczekać na upłynięcie ustawionego czasu opóźnienia, po którym automatyczna sekretarka przejmie połączenie.

Jak odsłuchać wiadomości z automatycznej sekretarki

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Połączenie.
 3. Wybierz kartę SIM.
 4. Stuknij pozycję Automatyczna sekretarka Xperia™ > Wiadomości.
 5. Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz odsłuchać.

Tip

Wiadomości z automatycznej sekretarki można także odsłuchiwać bezpośrednio z rejestru połączeń, stukając ikonę Icn sony play voice message.

Odrzucanie połączenia z wysłaniem wiadomości SMS

Istnieje możliwość odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości SMS. Po odrzuceniu połączenia z wysłaniem wiadomości jest ona automatycznie wysyłana do dzwoniącego i zapisywana w rozmowie z kontaktem w aplikacji Wiadomości.

Można wybrać jedną z predefiniowanych wiadomości zapisanych na urządzeniu albo wpisać nową wiadomość. Można również utworzyć własne, spersonalizowane wiadomości, edytując predefiniowane szablony.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest nieaktywny

 1. Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, stuknij pozycję Opcje reakcji.
 2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję Napisz nową wiadomość.

Jak odrzucić połączenie przy użyciu wiadomości SMS, kiedy ekran jest aktywny

 1. Po nadejściu połączenia przychodzącego stuknij górną część okna z powiadomieniem, w którym jest widoczny numer telefonu lub nazwa kontaktu.
 2. Stuknij pozycję Opcje reakcji.
 3. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję Napisz nową wiadomość.

Jak odrzucić drugie połączenie przy użyciu wiadomości SMS

 1. Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, stuknij pozycję Opcje reakcji.
 2. Wybierz predefiniowaną wiadomość lub stuknij pozycję Napisz nową wiadomość.

Jak edytować wiadomość SMS wysyłaną przy odrzucaniu połączeń

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Połączenie > Ogólne > Szybkie odpowiedzi.
 3. Stuknij wiadomość, którą chcesz edytować, i dokonaj niezbędnych zmian.
 4. Stuknij pozycję OK.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu