account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

  Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

  Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości.

  Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie, możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Xperia™ Companion, zobacz temat Xperia™ Companion.

  Tip

  Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

  Jak uruchomić ponownie urządzenie

  Note

  Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania Icn sony key and power k90.
  2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję Uruchom ponownie. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

  Jak wymusić wyłączenie urządzenia

  Wymuszanie wyłączenia urządzenia Sony
  1. Zdejmij osłonę gniazda karty pamięci.
  2. Czubkiem długopisu lub czymś podobnym wciśnij przycisk OFF.

  Note

  Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  Note

  W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia urządzenia nie należy go ponownie uruchamiać podczas resetowania.

  1. Przed rozpoczęciem należy pamiętać o utworzeniu na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej kopii zapasowej wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne.
  4. Aby z pamięci wewnętrznej usunąć informacje takie jak zdjęcia i muzyka, zaznacz pole wyboru Wyczyść pamięć wewnętrzną.
  5. Stuknij pozycję Wymaż wszystko.
  6. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
  7. Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.

  Note

  Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android™ na urządzeniu.

  Note

  Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

  Naprawianie oprogramowania urządzenia

  Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

  Jeżeli przed naprawą oprogramowania nie można wyłączyć urządzenia, wymuś wyłączenie.

  Tip

  Przez 72 godziny od otrzymania nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google™ korzystanie z nich w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia może być niemożliwe.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia przy użyciu programu Xperia™ Companion

  Note

  Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

  Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia™, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie, wykonując poniższe czynności:

  1. Sprawdź, czy program Xperia™ Companion jest zainstalowany na komputerze PC lub Mac®.
  2. Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję Naprawa oprogramowania na ekranie głównym.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.
  Czy te informacje były przydatne?
  Tak Nie
  Dziękujemy za twoją opinię!
  Dlaczego te informacje nie były przydatne?
  Wyślij
  Dziękujemy za przesłaną opinię!
  Znajdź swój produkt
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu