account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Technologia bezprzewodowa Bluetooth®

  Funkcja Bluetooth® służy do wysyłania plików do innych urządzeń kompatybilnych z technologią Bluetooth® oraz do łączenia się z akcesoriami HF. Połączenie Bluetooth® działa najlepiej, kiedy oba urządzenia znajdują się nie więcej niż 10 metrów od siebie i nie ma między nimi żadnych przeszkód. W niektórych przypadkach może być konieczna ręczna konfiguracja współdziałania urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth®.

  Note

  Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić.

  Note

  Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, każdy z nich może zmieniać ustawienia Bluetooth®, przy czym zmiany te będą dotyczyć wszystkich użytkowników.

  Jak włączyć funkcję Bluetooth®

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
  3. Stuknij przełącznik Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Urządzenie stanie się widoczne dla urządzeń w pobliżu i zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.

  Nadawanie nazwy urządzeniu

  Do urządzenia można przypisać nazwę. Nazwa ta jest przekazywana innym urządzeniom, kiedy w urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth® i opcja widoczności.

  Jak przypisać nazwę do urządzenia

  1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
  2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
  4. Stuknij pozycję Icn sony key menu > Zmień nazwę tego urządzenia.
  5. Wprowadź nazwę urządzenia.
  6. Stuknij pozycję Zmień nazwę.

  Tworzenie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth®

  Tworząc powiązanie tego urządzenia z innym urządzeniem, można na przykład połączyć urządzenie z zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub zestawem samochodowym Bluetooth® i używać tych urządzeń do udostępniania muzyki.

  Gdy urządzenie zostanie powiązane z innym urządzeniem Bluetooth®, zapamięta utworzone powiązanie. Podczas tworzenia powiązania między tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth® może być konieczne wprowadzenie kodu dostępu. Urządzenie automatycznie spróbuje użyć standardowego kodu dostępu 0000. Jeśli ten kod nie zadziała, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia Bluetooth®, aby znaleźć kod dostępu używany przez to urządzenie. Przy kolejnym łączeniu urządzenia z powiązanym wcześniej urządzeniem Bluetooth® nie trzeba ponownie wprowadzać kodu dostępu.

  Note

  Niektóre urządzenia Bluetooth®, na przykład większość zestawów słuchawkowych Bluetooth®, wymagają utworzenia powiązania i połączenia z drugim urządzeniem.

  Note

  Urządzenie można powiązać z wieloma urządzeniami Bluetooth®, ale należy nawiązywać połączenia tylko z jednym profilem Bluetooth® jednocześnie.

  Jak powiązać urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

  1. Upewnij się, że urządzenie, które chcesz powiązać ze swoim urządzeniem, ma włączoną funkcję Bluetooth® oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
  2. Na ekranie Ekran główny na swoim urządzeniu stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  3. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
  4. Przeciągnij suwak Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth®. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń Bluetooth®.
  5. Stuknij urządzenie Bluetooth®, które chcesz powiązać z urządzeniem.
  6. Wprowadź kod dostępu, jeśli jest wymagany, lub potwierdź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

  Jak połączyć urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth®

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Bluetooth.
  3. Stuknij nazwę urządzenia Bluetooth®, z którym chcesz się połączyć.

  Jak usunąć powiązanie z urządzeniem Bluetooth®

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Ustawienia > Bluetooth.
  3. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij pozycję Icn sony bluetooth paired settings obok nazwy urządzenia, dla którego chcesz usunąć powiązanie.
  4. Stuknij pozycję Zapomnij.

  Wysyłanie i odbieranie danych przy użyciu technologii Bluetooth®

  Dane można udostępniać innym urządzeniom zgodnym z technologią bezprzewodową Bluetooth®, takim jak telefony i komputery. Przy użyciu funkcji Bluetooth® można wysyłać i odbierać dane różnego typu, takie jak:
  • Zdjęcia i nagrania wideo
  • Muzyka i inne pliki dźwiękowe
  • Kontakty
  • Strony internetowe

  Jak wysłać elementy przy użyciu technologii Bluetooth™

  1. Na urządzeniu odbierającym sprawdź, czy urządzenie Bluetooth™, do którego chcesz wysłać element, ma włączoną funkcję Bluetooth™ oraz jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth™.
  2. Na urządzeniu wysyłającym otwórz aplikację zawierającą element, który chcesz wysłać, i przewiń ekran do tego elementu.
  3. W zależności od aplikacji i elementu, który chcesz wysłać, może być konieczne na przykład dotknięcie elementu i przytrzymanie go, otwarcie elementu lub naciśnięcie klawisza Icn sony home tap app share. Mogą istnieć też inne metody wysyłania elementu.
  4. Wybierz z menu pozycję udostępniania lub wysyłania.
  5. W wyświetlonym menu wybierz pozycję Bluetooth.
  6. Włącz funkcję Bluetooth™, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.
  7. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
  8. Urządzenie odbierające: Jeśli zostanie wyświetlony monit, zaakceptuj połączenie.
  9. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź proponowany kod dostępu.
  10. Urządzenie odbierające: zaakceptuj element przychodzący. W razie potrzeby przeciągnij pasek stanu do dołu, aby znaleźć powiadomienie.

  Jak odebrać dane za pomocą funkcji Bluetooth®

  1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona, a urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth®.
  2. Urządzenie wysyłające rozpocznie wysyłanie danych do urządzenia.
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ten sam kod dostępu na obu urządzeniach lub potwierdź sugerowany kod dostępu.
  4. Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.
  5. Stuknij pozycję Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.
  6. Aby wyświetlić postęp przesyłania, przeciągnij pasek stanu w dół.
  7. Aby otworzyć odebrany plik, przeciągnij pasek stanu w dół i stuknij odpowiednie powiadomienie.

  Jak wyświetlać pliki odebrane za pomocą połączenia Bluetooth®

  1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony and app tray tablet.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Bluetooth.
  3. Naciśnij przycisk Icn sony key menu i wybierz pozycję Pokaż odebrane pliki.
  Czy te informacje były przydatne?
  Tak Nie
  Dziękujemy za twoją opinię!
  Dlaczego te informacje nie były przydatne?
  Wyślij
  Dziękujemy za przesłaną opinię!
  Znajdź swój produkt
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu