account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

  Arrow left Przegląd pomocy technicznej dotyczącej urządzenia Xperia XZ Dual SIM

  Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

  Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub w innej pamięci niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości urządzenia.

  Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie, możesz użyć aplikacji Xperia Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Xperia Companion, zobacz temat Xperia Companion.

  Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

  Jak uruchomić ponownie urządzenie

  Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania Ikona Włącz/wyłącz.
  2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję Uruchom ponownie. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 6 sekund klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania Ikona Włącz/wyłącz.
  2. Urządzenie zawibruje jednokrotnie. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności:
   • Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
   • Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.

  1. Utwórz na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Jeżeli przechowujesz zaszyfrowane pliki na karcie SD, usuń także szyfrowanie, aby móc nadal uzyskiwać do nich dostęp po przywróceniu ustawień fabrycznych.
  2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Resetowanie.
  3. Stuknij kolejno pozycje Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon.
  4. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
  5. Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.

  Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

  Naprawianie oprogramowania urządzenia

  Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

  Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

  Aby sprawdzić czas odzyskiwania dostępu, przejdź do strony pomocy technicznej firmy Google http://support.google.com.

  Po otrzymaniu nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google korzystanie z nich w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia może być niemożliwe.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia przy użyciu programu Xperia Companion

  Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

  1. Sprawdź, czy program Xperia Companion jest zainstalowany na komputerze PC lub Mac.
  2. Otwórz program Xperia Companion na komputerze i wybierz pozycję Naprawa oprogramowania na ekranie głównym.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.

  Czy te informacje były przydatne?
  Tak Nie
  Dziękujemy za twoją opinię!
  Dlaczego te informacje nie były przydatne?
  Wyślij
  Dziękujemy za przesłaną opinię!