account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Informacje prawne

Sony F8331/F8332

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach internetowych innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn internetowych i obowiązującymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności ani wydajności jakichkolwiek aplikacji, witryn i usług innych podmiotów.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie odpowiednie dla zamierzonego sposobu użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG4 („wideo MPEG4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Zobacz www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

FIRMA SONY MOBILE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM TAKŻE, ALE NIE TYLKO KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu