account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Informacje prawne

Sony H8416/H9436/H9493

Niniejsza Instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications Inc. może wprowadzać w niniejszej Instrukcji obsługi poprawki i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej Instrukcji obsługi. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej Instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub takich usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą, wniesienia opłat lub podania informacji o karcie kredytowej, a także podlegać dodatkowym warunkom korzystania, zmianom, zakłóceniom lub zaprzestaniu działania. W przypadku aplikacji dostępnych z poziomu lub za pośrednictwem witryny strony trzeciej należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z tej witryny i stosowną polityką prywatności. Firma Sony nie gwarantuje dostępności ani działania jakichkolwiek aplikacji, witryn internetowych lub oferowanych usług stron trzecich.

To urządzenie umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawach autorskich. Pełną odpowiedzialność za dodatkową zawartość pobieraną na urządzenie lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowej zawartości należy sprawdzić, czy jej planowane wykorzystanie jest zgodne z posiadaną licencją lub innego rodzaju zezwoleniem. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości jakiejkolwiek zawartości dodatkowej lub innej zawartości stron trzecich. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez stronę trzecią.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych i/lub uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i/lub wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Informacje na stronie www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.

Uwaga: Sony zaleca użytkownikom tworzenie kopii zapasowych ich danych osobowych i informacji.

FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ, USUNIĘCIE ANI ZASTĄPIENIE DANYCH OSOBISTYCH LUB PLIKÓW ZAPISANYCH W URZĄDZENIU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KONTAKTÓW, UTWORÓW MUZYCZNYCH I ZDJĘĆ) WYNIKAJĄCE Z AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ Z METOD OPISANYCH W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA URZĄDZENIE.

©2018 Sony Mobile Communications Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu