account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Pomóż nam udoskonalić witrynę
  Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

  Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

  Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie uszkodzenia, kradzieży albo utraty urządzenia odzyskanie zawartości pamięci wewnętrznej może być niemożliwe. Zaleca się wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia Companion, która bezpiecznie zapisuje dane na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.

  Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB host.

  Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google.

  Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

  Używając oprogramowania Xperia Companion, można tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple Mac®. Program ten umożliwia tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:
  • Rejestry połączeń
  • Wiadomości SMS
  • Kalendarz
  • Ustawienia
  • Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo
  • Zdjęcia i obrazy

  Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

  1. Sprawdź, czy program Xperia Companion jest zainstalowany na komputerze PC lub Mac®.
  2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
  3. Komputer: Otwórz oprogramowanie Xperia Companion, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie.
  4. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia Companion kliknij pozycję Kopia zapasowa .
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych urządzenia.

  Jak przywrócić dane za pomocą komputera

  1. Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB.
  2. Otwórz oprogramowanie Xperia Companion na komputerze, jeżeli nie zostało uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb Przesłać pliki na urządzeniu.
  3. Na ekranie głównym oprogramowania Xperia Companion kliknij pozycję Przywróć .
  4. Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, kliknij pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane w urządzeniu.

  Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia Companion, pojawi się monit o jej zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

  Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia

  Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia umożliwia tworzenie kopii zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu okresowego zapisywania danych.

  Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia jest zalecana do tworzenia kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:

  • Kontakty
  • Rozmowy
  • Rejestr połączeń
  • Kalendarz
  • Konta e-mail
  • Konta ‎Wi-Fi
  • Ustawienia urządzenia
  • Aplikacje
  • Układ ekranu głównego Xperia

  Jak skonfigurować funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

  1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo podłączona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
  2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
  3. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Autom. kopia zapasowa.
  4. Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij suwak.
  5. Wybierz lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej.
  6. W razie potrzeby wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, czas tworzenia kopii zapasowych oraz dane do uwzględnienia w kopii zapasowej. W przeciwnym razie kopia zapasowa zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami domyślnymi.
  7. Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję Ikona Wstecz.

  Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

  1. W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
  2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
  3. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Więcej.
  4. Stuknij pozycję Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i dane, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.
  5. Stuknij pozycję Utwórz kopię zapasową.
  6. Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję Zakończ.

  Jak edytować plik kopii zapasowej

  1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
  2. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Więcej.
  3. Stuknij pozycję Edytuj plik kopii zapasowej, a następnie wybierz źródło kopii zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.
  4. Stuknij pozycję Usuń dane.
  5. Stuknij pozycję OK, aby potwierdzić.
  6. Po usunięciu danych stuknij pozycję Zakończ.

  Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

  1. Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, pamięć ta musi być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty SD, karta ta musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz zawartość z usługi Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google.
  2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
  3. W obszarze Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję Przywróć dane, a następnie wybierz źródło przywracania i dane, które chcesz przywrócić.
  4. Stuknij pozycję Przywróć dane.
  5. Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję Zakończ.

  Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej (w tym zainstalowane nowe aplikacje), zostaną usunięte podczas przywracania.

  Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google

  Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję automatycznego przywracania danych, aby przywrócić dane i ustawienia aplikacji po jej ponownej instalacji.

  Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

  • Aplikacje
  • Zakładki
  • Sieci ‎Wi-Fi
  • Inne ustawienia

  Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google

  1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Kopia zapasowa.
  2. W sekcji Kopia zapasowa na dysku Google stuknij pozycję Konto kopii zapasowej, aby wybrać konto, na którym chcesz utworzyć kopię zapasową plików.

  Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym zainstalowaniu aplikacji

  1. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Kopia zapasowa.
  2. Stuknij suwak Kopia zapasowa na dysku Google, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych.
  Czy te informacje były przydatne?
  Tak Nie
  Dziękujemy za twoją opinię!
  Dlaczego te informacje nie były przydatne?
  Wyślij
  Dziękujemy za przesłaną opinię!
  Znajdź swój produkt
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
  Find
  W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu