account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.

Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane, należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości.

Jeśli posiadane urządzenie nie włącza się lub konieczne jest zresetowanie jego oprogramowania, do naprawy urządzenia można użyć aplikacji Xperia Companion. Więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania Xperia Companion można znaleźć w rozdziale Xperia Companion .

Wskazówka

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak uruchomić ponownie urządzenie

Uwaga

Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić urządzenie.

 1. Naciśnij długo klawisz zasilania Power on/off icon.
 2. W wyświetlonym menu stuknij pozycję Uruchom ponownie. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

 1. Naciśnij długo jednocześnie klawisz zasilania Power on/off icon i klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie zacznie wibrować.
 2. W zależności od tego, czy chcesz wymusić ponowne uruchomienie, czy wyłączenie urządzenia, wykonaj następujące czynności.
  • Jeżeli chcesz wymusić ponowne uruchomienie urządzenia: Zwolnij w tym momencie klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
  • Jeżeli chcesz wymusić wyłączenie urządzenia: Naciskaj nadal klawisze. Po kilku sekundach urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie się wyłączy.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

Uwaga

Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie przerywaj procedury przywracania ustawień fabrycznych.

 1. Utwórz na karcie pamięci lub w innej pamięci zewnętrznej kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzenia. Jeżeli przechowujesz zaszyfrowane pliki na karcie SD, usuń także szyfrowanie, aby móc nadal mieć do nich dostęp po przywróceniu ustawień fabrycznych.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System > Zaawansowane > Zresetuj opcje.
 3. Stuknij kolejno pozycje Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne) > Resetuj telefon.
 4. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
 5. Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.

Wskazówka

Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu Android na urządzeniu.

Naprawianie oprogramowania urządzenia

Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji naprawy urządzenia w aplikacji Xperia Companion w celu usunięcia tej warstwy bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, wymuś wyłączenie urządzenia, a następnie napraw oprogramowanie.

Aby sprawdzić czas odzyskiwania dostępu, przejdź do strony pomocy technicznej firmy Google http://support.google.com.

Wskazówka

Użycie uzyskanej nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia może być niemożliwe.

Jak naprawić oprogramowanie urządzenia przy użyciu programu Xperia Companion

Uwaga

Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po naprawie oprogramowania.

 1. Sprawdź, czy program Xperia Companion jest zainstalowany na komputerze PC lub Mac.
 2. Otwórz program Xperia Companion na komputerze i kliknij Naprawa oprogramowania na ekranie głównym.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu