account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Kilka kont użytkowników

Urządzenie obsługuje kilka kont użytkowników, dzięki czemu każdy użytkownik może oddzielnie logować się na urządzeniu i z niego korzystać. Funkcja ta jest przydatna w sytuacjach, gdy z urządzenia korzysta kilka osób lub urządzenie jest pożyczane innej osobie na pewien czas. Użytkownik, który jako pierwszy skonfiguruje urządzenie, staje się jego właścicielem. Tylko właściciel może zarządzać kontami innych użytkowników. Oprócz konta właściciela istnieją dwa inne typy kont:

 • Zwykły użytkownik: Konta tego typu są odpowiednie dla osób, które często korzystają z urządzenia.
 • Gość: Opcję konta gościa należy włączyć dla osoby, która będzie korzystać z urządzenia tymczasowo.

Note

Do niektórych funkcji ma dostęp jedynie właściciel. Na przykład tylko właściciel może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™.

Informacje o zwykłych kontach użytkowników

Dodając zwykłe konta użytkowników, można zezwolić różnym osobom na stosowanie odrębnych ekranów głównych, tapet i ustawień ogólnych. Użytkownicy uzyskują też oddzielny dostęp do aplikacji i pamięci na pliki, takie jak muzyka czy zdjęcia. Można dodać maksymalnie siedem zwykłych kont użytkowników na urządzenie.

Jak dodać zwykłe konto użytkownika

 1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
 2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj użytkownika.
 4. Stuknij pozycję OK. Nowe konto zostało utworzone.
 5. Stuknij pozycję SKONFIGURUJ. Ekran zablokuje się, a w prawym górnym rogu pojawi się ikona przedstawiająca nowo dodanego użytkownika.
 6. Odblokuj ekran, przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w górę.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować konto dla użytkownika.

Tip

Jeśli osoba, która będzie korzystać z nowego konta, chce skonfigurować je później, w punkcie 5. stuknij pozycję NIE TERAZ. Kiedy użytkownik ten będzie gotowy, może wybrać pozycję Użytkownicy w obszarze Ustawienia. Zobaczy wtedy nowe konto pod nazwą Nowy użytkownik. Stuknij konto i postępuj zgodnie z instrukcją, aby zakończyć jego konfigurację.

Tip

Możesz również dodać zwykłe konto użytkownika z pasku stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Dodaj użytkownika.

Jak usunąć zwykłe konto użytkownika z urządzenia

 1. Zaloguj się jako właściciel.
 2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy.
 4. Stuknij pozycję Icn sony users settings obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie stuknij pozycję Usuń użytkownika > Usuń.

Informacje o koncie użytkownika gościa

Jeśli ktoś chce używać urządzenia tymczasowo, można włączyć dla tej osoby konto gościa. W trybie gościa urządzenie uruchamiane jest z systemem w stanie takim, jak zaraz po instalacji — są dostępne tylko fabrycznie zainstalowane aplikacje. Gdy gość zakończy korzystanie z urządzenia, można wymazać sesję, co pozwoli następnemu gościowi zacząć od początku. Konto użytkownika gościa jest zainstalowane fabrycznie i nie można go usunąć.

Jak włączyć konto użytkownika-gościa

 1. Zaloguj się jako właściciel, czyli użytkownik, który jako pierwszy skonfigurował urządzenie.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy > Gość.

Tip

Konto użytkownika-gościa można też włączyć z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu do końca w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Dodaj gościa.

Jak wyczyścić dane sesji gościa

 1. Zaloguj się na koncie gościa.
 2. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 3. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Użytkownicy.
 4. Znajdź i stuknij pozycję Usuń gościa.
 5. Stuknij pozycję Usuń.

Tip

Sesję gościa można też wyczyścić z poziomu paska stanu na dowolnym ekranie po zalogowaniu się na koncie gościa. Wystarczy przeciągnąć pasek stanu w dół, stuknąć ikonę użytkownika i stuknąć pozycję Usuń gościa.

Przełączanie między wieloma kontami użytkowników

Jak przełączać się między wieloma kontami użytkowników

 1. Aby wyświetlić listę użytkowników, przeciągnij pasek stanu w dół dwoma palcami, a następnie stuknij ikonę użytkownika w górnej części ekranu.
 2. Stuknij ikonę konta użytkownika, do którego chcesz się przełączyć.
 3. Jeśli dla tego konta ustawiono hasło, wprowadź je, aby się zalogować. Jeśli nie ma hasła, odblokuj ekran.

Tip

W przypadku przełączania się do konta gościa stuknij opcję Zacznij od nowa, jeśli chcesz wymazać poprzednią sesję, lub Tak, kontynuuj, aby kontynuować poprzednią sesję.

Ustawienia dotyczące wielu kont użytkowników

Na urządzeniach z wieloma użytkownikami są trzy różne typy ustawień:
 • Ustawienia, które mogą być zmieniane przez dowolnego użytkownika i wpływają na wszystkich użytkowników. Obejmuje to między innymi język, ‎Wi-Fi‎ , tryb samolotowy oraz łączność NFC i Bluetooth®.
 • Ustawienia mające wpływ tylko na dane konto użytkownika. Obejmuje to między innymi automatyczną synchronizację danych, blokadę ekranu, dodawanie kont oraz tapety.
 • Ustawienia, na przykład dotyczące sieci VPN, które są widoczne tylko dla właściciela i są stosowane do wszystkich użytkowników.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu