account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Tryb Nie przeszkadzać

Można ustawić w urządzeniu tryb „nie przeszkadzać” i ręcznie określić czas aktywności tego trybu. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie przechodziło w tryb „nie przeszkadzać”.

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać

 1. Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Icn stat sys ringer do not disturb.
 3. Wybierz opcję, a następnie stuknij pozycję Gotowe.

Jak szybko przełączać tryb Nie przeszkadzać, tryb wibracji i tryb dźwięku

 1. Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona Icn sony sys ringer silent, Icn sony stat sys ringer vibrate lub Icn sony sound on.
 2. Stuknij pozycję Icn sony stat sys ringer vibrate lub Icn sony sound on, aby szybko przełączyć tryby wibracji i dźwięku. Aby włączyć tryb Nie przeszkadzać, naciśnij w trybie wibracji dolną część klawisza głośności.

Jak zaplanować przedziały czasu w trybie Nie przeszkadzać

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie przeszkadzać > Automatyczne reguły.
 3. Wybierz czas lub zdarzenie, kiedy według harmonogramu ma być włączany tryb Nie przeszkadzać, lub dodaj nową regułę.
 4. Wprowadź nazwę reguły, a następnie stuknij pozycję OK.
 5. Znajdź i stuknij pozycję Dni, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję Gotowe.
 6. Aby dostosować godzinę rozpoczęcia, stuknij pozycję Godzina rozpoczęcia, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję OK.
 7. Aby dostosować godzinę zakończenia, stuknij pozycję Godzina zakończenia, wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję OK. Urządzenie pozostaje w trybie Nie przeszkadzać w wybranym okresie.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać

Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:
 • Zdarzenia i przypomnienia
 • Połączenia
 • Wiadomości
 • Alarmy

Jak zezwolić na wyjątki w trybie Nie przeszkadzać

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Przerwania > Zezwól tylko na priorytetowe.
 3. Przeciągnij suwak obok żądanej opcji.

Jak ustawić powiadomienia jako wyjątki w trybie Nie przeszkadzać

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie przeszkadzać > Zezwól tylko na priorytetowe.
 3. Wybierz jedną z opcji.

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie przeszkadzać > Zezwól tylko na priorytetowe.
 3. Stuknij pozycję Połączenia lub Wiadomości.
 4. Wybierz jedną z opcji.

Jak zezwolić na alarmy dźwiękowe w trybie Nie przeszkadzać

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu Icn sony sys ringer silent.
 2. Stuknij pozycję Icn sony smallapps down, a następnie dostosuj ustawienie suwaka Icn sony stat notify alarm.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu