account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodanie informacji przydatnych w nagłych wypadkach (ICE, In Case of Emergency) oraz edytowanie ich. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe do krewnych i znajomych, których należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu procesu konfiguracji informacje awaryjne mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji awaryjnych.

Wygląd kontaktów awaryjnych (ICE) na urządzeniu Sony Xperia™ M4 Aqua

1 Powrót do głównego ekranu kontaktów.
2 Wyświetlanie innych opcji
3 Wyświetlanie informacji medycznych i osobistych w ramach informacji ICE
4 Informacje medyczne
5 Lista kontaktów awaryjnych (ICE)
6 Tworzenie nowych kontaktów awaryjnych (ICE)
7 Używanie istniejących kontaktów jako kontaktów awaryjnych (ICE)

Jak wyświetlić informacje medyczne i osobiste w ramach informacji ICE

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl informacje osobiste.

Jak wprowadzić informacje medyczne

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Edytuj informacje medyczne.
 4. Poddaj edycji żądane informacje.
 5. Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.

Jak dodać nowy kontakt ICE

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku, a następnie stuknij pozycję Icn sony creat new ice contact.
 3. Jeśli kontakty zostały zsynchronizowane z co najmniej jednym kontem i kontakt jest dodawany po raz pierwszy, musisz wybrać konto, do którego chcesz dodać ten kontakt. Możesz też stuknąć pozycję Bez kopii zapasowej, aby używać tego kontaktu i zapisać go tylko na tym urządzeniu.
 4. Wprowadź lub wybierz żądane informacje o kontakcie.
 5. Po zakończeniu stuknij pozycję ZAPISZ.

Note

Wpis kontaktu ICE musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko numer telefonu kontaktu ICE, nawet jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne dane tego kontaktu.

Jak używać istniejących kontaktów jako kontaktów ICE

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku, a następnie stuknij pozycję Icn sony use existing contact ice.
 3. Oznacz kontakty, których chcesz używać jako kontaktów ICE.
 4. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

Note

Wybrane kontakty ICE muszą mieć co najmniej jeden numer telefonu, pod który mogą zadzwonić ratownicy w sytuacji awaryjnej. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie zablokowany kodem, ratownicy będę mogli wyświetlić tylko numery telefonu kontaktów awaryjnych, nawet jeśli w aplikacji Kontakty zostały wprowadzone inne dane tych kontaktów

Jak włączyć wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
 4. Zaznacz pole wyboru ICE na ekranie blokady.

Note

Wyświetlanie informacji ICE na zablokowanym ekranie jest domyślnie włączone.

Jak włączyć możliwość dzwonienia do kontaktów ICE z poziomu zablokowanego ekranu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie stuknij pozycję Icn sony app phonebook.
 2. Stuknij pozycję ICE — w nagłym wypadku.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
 4. Zaznacz pole wyboru Włącz połączenia w ICE.

Note

Niektóre sieci komórkowe i usługodawcy mogą nie obsługiwać połączeń z kontaktami ICE.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu