account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo na karcie Moje albumy

W aplikacji Moje albumy dostępne są następujące kafelki:
 • Albumy aparatu — wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia.
 • Pamięć wewnętrzna — wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia.
 • Moja karta SD — wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych na wymiennej karcie pamięci w urządzeniu.

Przegląd karty Moje albumy


1 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo za pomocą usługi PlayMemories Online.
2 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w serwisie Facebook™.
3 Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Picasa™.
4 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych na wymiennej karcie pamięci.
5 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia.
6 Wyświetlanie wszystkich zdjęć, na których widać twarze.
7 Wyświetlanie zdjęć w trybie globu.
8 Wyświetlanie zdjęć na mapie.
9 Wyświetlanie wszystkich zdjęć i nagrań wideo zarejestrowanych aparatem urządzenia.

Jak wyświetlić zawartość w widoku listy na kafelku albumów aparatu

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Album > Moje albumy > Albumy aparatu.
 3. Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem Icn sony semc music play normal.
 4. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 5. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Tip

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Jak wyświetlić zawartość w widoku listy na kafelku pamięci wewnętrznej

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Album > Moje albumy > Pamięć wewnętrzna.
 3. Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem Icn sony semc music play normal.
 4. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 5. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Tip

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Jak wyświetlić zawartość w widoku listy na kafelku Moja karta SD

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycję Album > Moje albumy > Moja karta SD.
 3. Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym. Nagrania wideo są oznaczone symbolem Icn sony semc music play normal.
 4. Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, aby je wyświetlić.
 5. Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Tip

Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Jak wyświetlać zdjęcia z twarzami w widoku listy na kafelku Twarze

 1. Na Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Album > Moje albumy > Twarze.
 3. Stuknij folder, który chcesz otworzyć. Zawartość folderu zostanie wyświetlona w tabeli w porządku chronologicznym.
 4. Stuknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
 5. Muśnij ekran w lewo, aby wyświetlić następne zdjęcie, i muśnij ekran w prawo, aby wyświetlić poprzednie zdjęcie.

Tip

Jeśli orientacja ekranu nie zostanie zmieniona automatycznie po obróceniu urządzenia na bok, zaznacz pole wyboru Autoobracanie ekranu w obszarze Ustawienia > Wyświetlacz.

Praca ze zdjęciami w aplikacji Album

W aplikacji Album można poddawać zdjęcia edycji. Można je na przykład przycinać, przypisywać do kontaktów oraz wykorzystywać jako tapety.

Jak powiększyć zdjęcie

 • Podczas oglądania zdjęcia, stuknij ekran dwukrotnie, aby je powiększyć. Ponownie stuknij dwukrotnie, aby je pomniejszyć.
 • Podczas oglądania zdjęcia, rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich zdjęć w albumie.
 2. Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć z włączoną muzyką

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję Icn sony key menu > SensMe™ slideshow.
 2. Wybierz muzykę i motyw, których chcesz użyć do pokazu zdjęć, a następnie stuknij Icn sony semc music play normal. Aplikacja Album analizuje zdjęcia i korzysta z danych muzycznych SensMe™, aby odtworzyć pokaz zdjęć.
 3. Aby zatrzymać pokaz zdjęć, stuknij ekran, co spowoduje wyświetlenie elementów sterowania, a następnie stuknij Icn sony semc music pause normal.

Jak obrócić zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij stuknij pozycję Icn sony key menu.
 2. Wybierz Obróć w lewo lub Obróć. Zdjęcie zostanie zapisane z nową orientacją.

Jak przyciąć zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje Icn sony key menu > Edytuj zdjęcie> Icn sony album crop > Przytnij.
 2. Aby dostosować ramkę przycinania, dotknij jej krawędzi i przytrzymaj ją. Gdy przy krawędziach zostaną wyświetlone kwadraty, przeciągnij je do środka lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar ramki.
 3. Aby równocześnie zmienić rozmiar wszystkich stron ramki przycinania, dotknij jednego z czterech rogów i przytrzymaj go, aby wyświetlić kwadraty przy krawędziach, a następnie odpowiednio przeciągnij róg.
 4. Aby przenieść ramkę w inne miejsce na zdjęciu, dotknij obszaru wewnątrz ramki i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij ramkę na żądaną pozycję.
 5. Aby zapisać kopię przyciętego zdjęcia, stuknij pozycję Zapisz. Oryginalne, nieprzycięte zdjęcie pozostanie w pamięci urządzenia.

Jak użyć zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję Icn sony key menu > Użyj jako.
 2. Wybierz pozycję na wyświetlonej liście.
 3. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby użyć zdjęcia.

Jak edytować zdjęcie

 • Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Edytuj zdjęcie.

Jak dodać efekty specjalne do zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje Edytuj zdjęcie > Icn sony album edit filter.
 2. Wybierz jedną z opcji.
 3. Aby zapisać kopię zdjęcia po edycji, stuknij pozycję Zapisz.

Note

Po zapisaniu zdjęcia po edycji oryginalna, niezmieniona wersja zdjęcia pozostanie nienaruszona w pamięci urządzenia.

Jak poprawić zdjęcie za pomocą ustawień zaawansowanych

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje Edytuj zdjęcie > Icn sony album edit face correction.
 2. Wybierz jedną z opcji.
 3. Aby zapisać kopię zdjęcia po edycji, stuknij pozycję Zapisz.

Note

Po zapisaniu zdjęcia po edycji oryginalna, niezmieniona wersja zdjęcia pozostanie nienaruszona w pamięci urządzenia.

Jak dostosować ustawienia światła dla zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje Edytuj zdjęcie > Icn sony album edit exposure.
 2. Wybierz jedną z opcji.
 3. Aby zapisać kopię zdjęcia po edycji, stuknij pozycję Zapisz.

Note

Po zapisaniu zdjęcia po edycji oryginalna, niezmieniona wersja zdjęcia pozostanie nienaruszona w pamięci urządzenia.

Jak ustawić poziom nasycenia kolorów zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycje Icn sony key menu > Edytuj zdjęcie > Icn sony album edit colour adjustment.
 2. Wybierz jedną z opcji.
 3. Aby zapisać kopię zdjęcia po edycji, stuknij pozycję Zapisz.

Note

Po zapisaniu zdjęcia po edycji oryginalna, niezmieniona wersja zdjęcia pozostanie nienaruszona w pamięci urządzenia.

Jak udostępnić zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję Icn sony gallery share.
 2. W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego zdjęcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak dodać geotag do zdjęcia

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij Icn sony action layer geotag preview bg, aby otworzyć ekran mapy.
 2. Znajdź i stuknij na mapie lokalizację, z którą zdjęcie jest powiązane.
 3. Aby dostosować lokalizację na mapie, stuknij na mapie miejsce, w którym chcesz umieścić zdjęcie.
 4. Po zakończeniu stuknij OK, aby zapisać geotag i powrócić do przeglądarki zdjęć.

Tip

Zdjęcia oznaczone geotagami Icn sony action layer geotag bg są wyświetlane razem z informacjami o lokalizacji. Stuknięcie tej ikony umożliwia wyświetlenie zdjęcia na mapie.

Jak usunąć zdjęcie

 1. Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję Icn sony menu delete.
 2. Stuknij pozycję Usuń.

Analizowanie zdjęć z twarzami w aplikacji Album

Można analizować dowolne zdjęcia z twarzami zapisane w pamięci urządzenia. Przykładowo można skanować zdjęcia. Po wykonaniu analizy można podzielić twarze na kategorie wg osób.

Jak włączyć funkcję analizy zdjęć

 1. Na Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij pozycje Album > Moje albumy > Twarze.
 3. Stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycje Analiza zdjęć > Włącz.

Wprowadzanie nazwy twarzy

 1. Na kafelku Twarze znajdź i w folderze Nienazwane twarze stuknij twarz, którą chcesz nazwać.
 2. Stuknij pozycję Dodaj nazwę.
 3. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję OK.

Jak edytować nazwę twarzy

 1. Podczas wyświetlania twarzy w widoku pełnoekranowym stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij kolejno Icn sony key menu > Edytuj tagi nazw.
 2. Stuknij nazwę twarzy, aby ją zmienić.
 3. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij opcję OK.

Praca z plikami wideo w aplikacji Album

Aplikacja Album pozwala oglądać filmy wideo zarejestrowane za pomocą aparatu, pobrane lub skopiowane do pamięci urządzenia. Można również udostępnić filmy wideo znajomym, na przykład, wysyłając je do usług online.

Jak odtworzyć nagranie wideo

 1. Otwórz kartę Zdjęcia lub kartę Moje albumy w aplikacji Album.
 2. W widoku tabeli lub listy znajdź nagranie wideo, które chcesz otworzyć.
 3. Stuknij nagranie wideo, aby je odtworzyć.
 4. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem są niewidoczne, stuknij ekran, aby je wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
 2. Puknij pozycję Icn sony semc music pause normal.

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.
 2. Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo, aby przewinąć do przodu.

Jak regulować głośność nagrania wideo

 • Naciśnij klawisz głośności.

Jak udostępnić film wideo

 1. Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij pozycję Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Udostępnij.
 2. W wyświetlonym menu stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo, a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.

Note

Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może nie być możliwe. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest byt duży.

Jak usunąć nagranie wideo

 1. W aplikacji Album stuknij nagranie wideo, które chcesz usunąć.
 2. Dotknij i przytrzymaj nagranie wideo, aby włączyć tryb wyboru. Wokół zaznaczonej miniatury nagrania wideo zostanie wyświetlona niebieska ramka.
 3. Stuknij pozycje Icn sony key menu > Usuń, a następnie stuknij OK.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu