account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Korzystanie z wiadomości SMS i MMS

Za pomocą urządzenia można wysyłać i odbierać wiadomości SMS (Short Message Service). Jeśli abonament obejmuje usługę wysyłania wiadomości MMS (Multimedia Messaging Service), możesz również wysyłać i odbierać wiadomości zawierające pliki multimedialne, na przykład zdjęcia i nagrania wideo.

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości SMS różni się w zależności od operatora i używanego języka. W przypadku przekroczenia limitu znaków wszystkie pojedyncze wiadomości są łączone i wysyłane jako jedna wiadomość. Opłaty naliczane są za każdą wysłaną wiadomość SMS.

Note

Aby wysyłać wiadomości multimedialne, należy poprawnie skonfigurować ustawienia MMS w urządzeniu.

Tip

Wiadomości są wyświetlane jako rozmowy — oznacza to, że wszystkie wiadomości do określonej osoby i od niej są zgrupowane razem.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij pozycję Icn sony conv new message.
 3. Stuknij Icn sony btn add contact, a następnie wybierz pożądanych odbiorców z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij Icn sony browser add.
 4. Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję Gotowe.
 5. Stuknij pozycję Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.
 6. Aby dodać pik multimedialny, stuknij pozycję Icn sony menu attachment i wybierz odpowiednią opcję.
 7. Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję Wyślij.

Tip

Jeśli wyjdziesz z wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona tagiem Wers. robocza:.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij odpowiednią rozmowę.
 3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.

Tip

Można także otworzyć wiadomość, gdy na pasku stanu pojawi się ikona Icn sony sym action sms. Wystarczy przeciągnąć w dół paska i stuknąć wiadomość.

Jak odpowiedzieć na wiadomość

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.
 3. Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję Wyślij.

Jak przekazać dalej wiadomość

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać.
 3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać, a następnie stuknij pozycję Przekaż wiad. dalej.
 4. Stuknij Icn sony btn add contact, a następnie wybierz odbiorcę z listy kontaktów. Jeśli odbiorcy nie ma na liście kontaktów, ręcznie wprowadź numer kontaktu i stuknij Icn sony browser add.
 5. Po zakończeniu dodawania odbiorców, stuknij pozycję Gotowe.
 6. W razie potrzeby edytuj wiadomość i stuknij pozycję Wyślij.

Tip

Podczas wykonywania kroku 4 można również stuknąć Do i ręcznie wprowadzić numer telefonu odbiorcy.

Jak usunąć wiadomość

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz usunąć.
 3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość do usunięcia, a następnie stuknij pozycję Usuń wiadomość > Usuń.

Jak usunąć rozmowy

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal , a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging .
 2. Naciśnij Icn sony key menu , następnie stuknij Usuń rozmowy.
 3. Zaznacz pola wyboru obok rozmów do usunięcia, a następnie stuknij pozycję Icn sony menu delete > Usuń.

Jak zadzwonić do nadawcy wiadomości

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę.
 3. Stuknij nazwę lub numer odbiorcy wyświetlony u góry ekranu, a następnie wybierz nazwę lub numer odbiorcy z listy, która się pojawi.
 4. Jeżeli odbiorca jest zapisany na liście kontaktów, stuknij numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli odbiorca nie jest zapisany na liście kontaktów, stuknij pozycję Icn sony btn detail call.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
 3. Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij pozycję Pobierz wiadomość.
 4. Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Jak oznaczyć wiadomość gwiazdką

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Stuknij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
 3. W wiadomości, którą chcesz oznaczyć gwiazdką, stuknij pozycję Icn sony infiniteview favorite btn.
 4. Aby usunąć oznaczenie gwiazdką, stuknij pozycję Icn sony infiniteview favorite btn selected.

Jak wyświetlić wiadomość oznaczoną gwiazdką

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Naciśnij klawisz Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Wiadomości z gwiazdką.
 3. Wszystkie wiadomości oznaczone gwiazdką znajdują się na liście.

Jak wyszukać wiadomości

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie znajdź i stuknij pozycję Icn sony app messaging.
 2. Naciśnij klawisz Icn sony key menu, a następnie stuknij pozycję Szukaj.
 3. Wprowadź wyszukiwany tekst, a następnie stuknij klawisz potwierdzenia na klawiaturze.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu