account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Dostęp i korzystanie z aplikacji

Dostęp do aplikacji można uzyskać poprzez skróty w Ekran główny lub z ekranu Aplikacje.

Ekran Aplikacje

Ekran Aplikacje, który można otworzyć z Ekran główny, zawiera aplikacje wstępnie zainstalowane na urządzeniu oraz pobrane aplikacje.

Ekran Aplikacje jest większy niż szerokość ekranu. Aby obejrzeć całą zawartość, należy musnąć ekran w lewo lub w prawo.

Jak otworzyć ekran Aplikacje

Scr sony 13ny applications screen
 • Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.

Jak przeglądać ekran Aplikacje

 • Na ekranie Aplikacje muśnij ekran w prawo lub lewo.

Jak dodać do ekranu głównego skrót do aplikacji

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji do momentu włączenia wibracji ekranu, a następnie przeciągnij ikonę na wierzch ekranu. Zostanie otwarty ekran Ekran główny.
 3. Przeciągnij ikonę w żądane miejsce na ekranie Ekran główny, a następnie zabierz palec.

Jak udostępnić aplikację z ekranu Aplikacje

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Stuknij Icn sony key menu , a następnie stuknij Udostępnij. Wszystkie aplikacje, które można udostępnić, są oznaczone Icn sony home app share .
 3. Stuknij aplikację, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję i potwierdź w razie potrzeby. Łącze do pobrania aplikacji zostanie wysłane do wybranych osób.

Uruchamianie i zamykanie aplikacji

Jak otworzyć aplikację

 • Na ekranie Ekran główny lub na ekranie Aplikacje stuknij ikonę aplikacji.

Jak zamknąć aplikację

 • Naciśnij klawisz Icn sony key and back.

Tip

Po naciśnięciu przycisku Icn sony key and home w celu wyjścia, niektóre aplikacje są pauzowane, natomiast inne mogą dalej działać w tle. W pierwszym przypadku, po następnym otwarciu aplikacji można kontynuować od tego samego miejsca. Należy pamiętać, że korzystanie z niektórych aplikacji, które działają w tle, na przykład z usług portali społecznościowych, może się wiązać z opłatami za transmisję danych.

Okno ostatnio używanych aplikacji

W tym oknie można przełączać się pomiędzy ostatnio używanymi aplikacjami. Możliwe jest również otwieranie małych aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

 • Naciśnij Icn sony key open recent apps .

Używanie małych aplikacji

Do niektórych małych aplikacji można w dowolnym czasie uzyskać szybki dostęp w oknie ostatnio używanych aplikacji przy pomocy paska małych aplikacji. Mała aplikacja zabiera niewielki obszar ekranu. Dlatego możliwe jest jednoczesne używanie małej aplikacji i innej aplikacji na jednym ekranie.

Jak otworzyć pasek Small Apps

 • Naciśnij klawisz Icn sony key open recent apps.

Jak otworzyć małą aplikację

 1. Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij Icn sony key open recent apps .
 2. Stuknij małą aplikację, którą chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaje okno małej aplikacji.

Jak zamknąć małą aplikację

 • Stuknij pozycję Icn sony btn close normal w oknie małej aplikacji.

Jak przenieść małą aplikację

 • Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przenieś ją w żądane miejsce.

Jak zminimalizować małą aplikację

 • Po otwarciu małej aplikacji dotknij i przytrzymaj górny lewy róg małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej krawędzi lub do dołu ekranu.

Jak zmienić ułożenie małych aplikacji

 1. Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij Icn sony key open recent apps.
 2. Dotknij i przytrzymaj ikonę małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją do wybranej pozycji na pasku małych aplikacji.

Jak usunąć małą aplikację z paska małych aplikacji

 1. Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij Icn sony key open recent apps.
 2. Dotknij i przytrzymaj ikonę małej aplikacji, a następnie przeciągnij ją poza pasek małych aplikacji.

Jak przywrócić wcześniej usuniętą małą aplikację

 1. Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij Icn sony key open recent apps.
 2. Stuknij pozycję Icn sony browser add > Zainstalowane drobne apl..
 3. Wybierz małą aplikację, którą chcesz przywrócić.

Jak pobrać małą aplikację

 1. Aby wyświetlić pasek małych aplikacji, naciśnij Icn sony key open recent apps.
 2. Stuknij pozycję Icn sony browser add > Icn sony app market place.
 3. Znajdź małą aplikację, którą chcesz pobrać, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć instalowanie.

Menu aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji można w dowolnym momencie otworzyć menu. Wygląd menu różni się w zależności od używanej aplikacji.

Jak otworzyć menu w aplikacji

 • Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz Icn sony key menu.

Note

Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.

Zmiana układu/dostosowywanie ekranu Aplikacji

Aplikacje można przemieszczać po ekranie Aplikacji w celu dostosowania do swoich preferencji.

Jak rozmieścić aplikacje na ekranie Aplikacje

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal .
 2. Stuknij listę rozwijaną znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję.

Jak umieścić aplikację w innym miejscu ekranu Aplikacje

 1. Otwórz ekran Aplikacje.
 2. Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go do momentu jego powiększenia i włączenia wibracji urządzenia, po czym przeciągnij go w nowe miejsce.

Note

Aplikacje można przesuwać tylko, jeśli wybrana jest opcja Własna kolejność.

Jak odinstalować aplikację z ekranu Aplikacje

 1. Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję Icn sony home apptray normal .
 2. Stuknij Icn sony key menu , a następnie stuknij Odinstaluj. Wszystkie aplikacje, które można odinstalować, są oznaczone Icn sony home uninstall .
 3. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie stuknij pozycję Odinstaluj.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu