account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Informacje prawne

Zobacz wszystkie tematy

Sony C1605 / C1604

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną, bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten telefon umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na telefon komórkowy lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie daje żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności dowolnych witryn innych podmiotów ani oferowanych przez nie usług.

Aby przeczytać informacje o zgodności z normami, takie jak symbol CE, należy wyjąć baterię z telefonu.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.

Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej przy użyciu technologii WMDRM. Jeżeli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną. Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga takiego uaktualnienia.

Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG-4 i AVC do użytku osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem wizualnym MPEG-4 („wideo MPEG-4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i (lub) (ii) dekodowania materiałów wideo MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG-4 i (lub) wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej: http://www.mpegla.com. Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson.

Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu