account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Pomóż nam udoskonalić witrynę
Odpowiedz na kilka pytań, aby ocenić wizytę w witrynie.

Nagrywanie dźwięku

Zobacz wszystkie tematy

Aby można było użyć mikrofonu, potrzebna jest aplikacja Rejestrator dźwięku. Można ją pobrać ze sklepu Google Play™. Nagrania są zapisywane w postaci pliku WAV lub MP4 — zależnie od wybranej opcji jakości dźwięku. Pliki te są przechowywane w folderze Nagrania w pamięci wewnętrznej urządzenia. Po podłączeniu mikrofonu po raz pierwszy należy włączyć go w ustawieniach dźwięku. Od tej pory urządzenie będzie automatycznie używać mikrofonu. W przypadku używania więcej niż jednego pięciobiegunowego akcesorium audio trzeba włączyć mikrofon w ustawieniach przed każdym rozpoczęciem nagrywania.

Silny wiatr może powodować samoistne wyłączanie się stereofonicznego mikrofonu STM10. W takiej sytuacji nagrywanie będzie kontynuowane za pomocą wbudowanego mikrofonu urządzenia Xperia™. Najlepsze rezultaty podczas nagrywania na świeżym powietrzu można osiągnąć, używając gąbki mikrofonowej dołączonej do zestawu.

Jak zainstalować aplikację Rejestrator dźwięku

 1. Na ekranie Ekran główny urządzenia stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie odszukaj i stuknij pozycję Sklep Play.
 2. W sklepie Sklep Play poszukaj aplikacji „Rejestrator dźwięku”.
 3. Na liście wyników wybierz pozycję Rejestrator dźwięku, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia w celu zainstalowania aplikacji.

Jak włączyć mikrofon

 1. Na ekranie Ekran główny urządzenia stuknij pozycję Icn sony home apptray normal.
 2. Znajdź i stuknij kolejno pozycje Ustawienia > Dźwięk > Akcesoria audio, a następnie wybierz pozycję Mikrofon stereofoniczny STM10.

Omówienie aplikacji Rejestrator dźwięku

Scr sony gazzo recorder overview

1 Wyświetlanie wszystkich elementów sterujących nagrywania
2 Wyświetlanie listy wszystkich zapisanych nagrań
3 Menu ustawień
4 Test mikrofonu
5 Nagrywanie dźwięku w stereo
6 Licznik czasu
7 Zatrzymywanie nagrywania lub odtwarzania nagrania
8 Odtwarzanie nagrania
9 Rozpoczynanie nagrywania
10 Szczegóły nagrania
11 Opcje jakości dźwięku

Ustawianie mikrofonu

Aby uzyskać dobrą jakość dźwięku stereo, należy ustawić mikrofon w taki sposób, aby jego lewa i prawa strona była skierowana we właściwym kierunku.

Jak ustawić mikrofon

Ill sony gazzo ver

Ill sony gazzo hor

 1. Podłącz mikrofon do gniazda audio.
 2. Obróć główkę mikrofonu tak, aby strony Icn sony gazzo left i Icn sony gazzo right były ustawione zgodnie z ilustracją.

Jak nagrać dźwięk stereo

Ill sony gazzo voice
 1. Upewnij się, że na urządzeniu pomyślnie zainstalowano aplikację Rejestrator dźwięku.
 2. Podłącz mikrofon do telefonu lub tabletu i umieść do w odpowiednim miejscu.
 3. Upewnij się, że mikrofon jest włączony.
 4. Na ekranie Ekran główny urządzenia stuknij pozycję Icn sony home apptray normal, a następnie odszukaj i stuknij pozycję Rejestrator dźwięku.
 5. Aby wybrać jakość dźwięku dla nagrania, dotknij jednej z opcji jakości dźwięku i przytrzymaj ją przez 2 sekundy.
 6. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings start.
 7. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij pozycji Icn sony gazzo stop i przytrzymaj ją przez 2 sekundy.

Jak wstrzymać nagrywanie

 • Dotknij pozycji Icn sony gazzo recordings pause i przytrzymaj ją przez 2 sekundy.

Jak odtworzyć bieżące nagranie

 • Po zakończeniu nagrywania stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings play.

Jak odtworzyć zapisane nagranie

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie stuknij nagranie, które chcesz odtworzyć.
 2. Stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings play, aby odtworzyć nagranie.

Jak udostępnić nagranie

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie nagranie, które chcesz udostępnić.
 2. Stuknij pozycję Icn sony gallery share, a następnie stuknij aplikację, przy użyciu której chcesz udostępnić wybrane nagranie.
 3. Aby wykonać procedurę, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak usunąć nagranie

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie nagranie, które chcesz usunąć.
 2. Stuknij pozycję Icn sony camera review delete, a następnie stuknij pozycję OK.

Jak zmienić typ pliku nagrania

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie wybierz plik, który chcesz zmienić.
 2. Aby zmienić typ pliku z muzyki na mowę, stuknij pozycje Muzyka > Mowa. Aby zmienić typ pliku z mowy na muzykę, stuknij pozycje Mowa > Muzyka.

Jak przyciąć nagranie

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie wybierz plik, który chcesz przyciąć.
 2. Stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings cut. Zostanie wyświetlony zielony pasek z uchwytami.
 3. Przeciągnij uchwyty tak, aby oznaczyć część, którą chcesz przyciąć. Część pomiędzy uchwytami zostanie zachowana, a reszta, oznaczona na czerwono, usunięta.
 4. Stuknij pozycję Zastosuj, a następnie OK, aby potwierdzić. Zmiany zostaną zapisane.

Jak zmniejszyć szum wiatru na nagraniu

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie wybierz plik, w którym chcesz zmniejszyć szum wiatru.
 2. Stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings windnoise, a następnie OK, aby potwierdzić. Zmiany zostaną zapisane.

Jak przeprowadzić normalizację nagrania

 1. W aplikacji Rejestrator dźwięku stuknij kartę NAGRANIA, a następnie wybierz plik, dla którego chcesz przeprowadzić normalizację.
 2. Stuknij pozycję Icn sony gazzo recordings normalized, a następnie OK, aby potwierdzić. Zmiany zostaną zapisane.
Czy te informacje były przydatne?
Tak Nie
Dziękujemy za twoją opinię!
Dlaczego te informacje nie były przydatne?
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną opinię!
Znajdź swój produkt
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu
Find
W urządzeniu Xperia™ wybierz pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie/tablecie > Numer modelu