account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Slik deler du innhold med DLNA Certified™-enheter

Medieinnhold som er lagret på enheten, kan vises eller spilles av på andre enheter som f.eks. en TV eller en datamaskin. Disse enhetene må være i det samme trådløse nettverket, og kan være TV-er eller høyttalere fra Sony som er DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan også vise og spille av innhold fra andre DLNA Certified™-enheter på enheten.

Etter at mediedeling er konfigurert mellom enhetene, kan du f.eks. lytte til musikkfiler som er lagret på hjemmedatamaskinen fra enheten eller vise bilder som er tatt med enhetens kamera på en storskjerms-TV.

Slik spiller du filer fra DLNA Certified™-enheter på enheten

Når du spiller filer fra en annen DLNA Certified™-enhet på enheten, fungerer denne andre enheten som en server. Med andre ord deler den innhold over et nettverk. Serverenheten må ha innholdsdelingsfunksjonen aktivert og det må gis tilgangsrettighet til enheten. Den må også være koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten.

Slik spiller du et delt musikkspor på enheten

 1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten din.
 2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Icn sony app music player.
 3. Dra den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre, og ta hurtig på Hjemmenettverk.
 4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
 5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg sporet du vil spille. Sporet starter å spille automatisk etter at det er valgt.

Slik spiller du av en delt video på enheten

 1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten din.
 2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Video.
 3. Dra den venstre kanten av videostartskjermen til høyre og ta hurtig på Enheter.
 4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
 5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg videoen du vil spille av.

Slik viser du et delt bilde på enheten

 1. Kontroller at enheten som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten.
 2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Album.
 3. Dra den venstre kanten av Album-startskjermen til høyre, og ta hurtig på Enheter.
 4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
 5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg et bilde for å vise det.

Slik spiller du filer fra din enheten på DLNA Certified™-enheter

Fildeling må konfigureres på enheten før mediefiler fra enheten kan vises eller spilles på andre DLNA Certified™-enheter. Enheten som du deler innhold med, kalles klientenheter. En TV, en datamaskin eller et nettbrett kan f.eks. fungere som klientenheter. Enheten fungerer som en medieserver når den gjør innhold tilgjengelig til klientenheter. Når fildeling konfigureres på enheten, må klientenheten også gis tilgangsrettighet. Når dette er gjort, vises disse enhetene som registrerte enheter. Enheter som venter på tilgangsrettighet, står oppført med ventestatus.

Slik konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

 1. Koble enheten til et ‎Wi-Fi®‎ -nettverk.
 2. Ta hurtig på Icn sony home apptray normalStartskjerm, finn og ta deretter hurtig på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Del medier til høyre.
 4. Bruk datamaskinen eller annen DLNA™-klientenhet på samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk for å koble til din enhet.
 5. Et varsel vises i enhetens varsellinje. Åpne varselet, og angi tillatelser for hver klientenhet som forsøker å koble seg til din enhet.

Note

Trinnene for å få tilgang til medier på enheten ved bruk av en DLNA™-klient er forskjellige mellom klientenheter. Se klientenhetens brukerhåndbok for mer informasjon. Hvis enheten ikke kan kobles til en klient på nettverket, må du kontrollerer at ‎Wi-Fi®‎-nettverket ditt fungerer.

Tip

Du kan også få tilgang til Medieserver-menyen i musikkappen ved å dra i venstre kant av musikk-startskjermen til høyre, og deretter å ta hurtig på Innstillinger > Medieserver.

Sli stanser du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

 1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Del medier mot venstre.

Konfigurere tilgangstillatelser for en ventende enhet

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Velg en enhet fra Ventende enheter-listen.
 4. Velg nivå for tilgangstillatelsen.

Endre navnet på en registrert enhet

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen, velg deretter Endre navn.
 4. Gi enheten et nytt navn.

Endre tilgangsnivå for en registrert enhet

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen.
 4. Trykk på Endre tilgangsnivå og velg et alternativ.

Få hjelp til å dele innhold med andre DLNA Certified™-enheter

 1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal fra Startskjerm.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Xperia™-tilkobling > Medieserver.
 3. Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Hjelp.

Slik spiller du filer på en annen enhet med Throw

Med DLNA™-teknologi kan du skyve medier eller “Throw” -innhold som er lagret på enheten til en annen enhet som er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk. Den mottakende enheten må kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enheten, som betyr at den kan spille innhold som mottas fra enheten. En TV som støtter DLNA™ eller en PC som kjører Windows® 7 eller høyere, er eksempler på DMR-enheter.

Note

Disse trinnene for å dele medier kan variere etter klientenheten. Se brukerhåndboken som gjelder DMR-enheten for å finne ytterligere informasjon.

Note

Innhold som er sikret med Digital Rights Management (DRM), kan ikke spilles på en Digital Media Renderer-enhet ved bruk av DLNA™-teknologi.

Slik spiller du bilder eller videoer på en klientenhet ved bruk av Throw

 1. Kontroller at DMR- eller DLNA™ klientenheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten.
 2. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal fra Startskjerm.
 3. Finn og ta hurtig på Album.
 4. Bla gjennom og åpne bildene og videoene som skal vises.
 5. Ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter hurtig på Icn connected device playon, og velg en enhet som innholdet skal deles med.
 6. Ta hurtig på Icn sony actionmenu playon connected og velg Koble fra for å stoppe å dele bildet eller videoen på en klientenhet.

Tip

Det er også mulig å dele en video fra Video-appen på enheten ved å ta hurtig på videoen, og deretter ta hurtig på Icn connected device playon.

Slik spiller du et musikkspor på en klientenhet ved bruk av Throw

 1. Kontroller at DMR- eller DLNA™ klientenheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi®‎-nettverk som enheten.
 2. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Icn sony app music player.
 3. Velg en musikkkategori, og bla til sporet som du vil dele, ta deretter hurtig på sporet.
 4. Ta hurtig på Icn connected device playon, og velg en klientenhet å dele innholdet med. Sporet starter på enheten du velger.
 5. Ta hurtig på Icn sony actionmenu playon connected for å koble fra klientenheten.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer