account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Alarm og klokke

  Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lyd som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

  Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

  Alarmoversikt på smarttelefoner fra Sony

  1 Gå til alarmstartskjermen
  2 Vis en verdensklokke og juster innstillinger
  3 Gå til stoppeklokkefunksjonen
  4 Gå til tidsurfunksjonen
  5 Vis alternativer
  6 Åpne innstillingene for dato og klokkeslett
  7 Slå en alarm på eller av
  8 Legg til en ny alarm

  Slik stiller du inn en ny alarm

  1. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Alarm og klokke.
  3. Ta hurtig på Icn sony calendar alarm add.
  4. Ta hurtig på Tid og velg deretter den ønskede tjenesten.
  5. Ta hurtig på OK.
  6. Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.
  7. Ta hurtig på Lagre.

  Slik utsetter du en alarm når den går

  • Ta hurtig på Utsett.

  Slik slår du av en alarm når den går

  • Skyv Icn sony stat notify alarm til høyre.

  Slik redigerer du en eksisterende alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.
  2. Utfør ønskede endringer.
  3. Ta hurtig på Lagre.

  Slik slår du av eller på en alarm

  • Åpne Alarm og klokke-appen, og dra glidebryteren ved siden av alarmen til av eller på.

  Slik sletter du en alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og hold deretter fingeren på alarmen du vil slette.
  2. Ta hurtig på Slett alarm, og ta deretter hurtig på Ja.

  Slik velger du lyd for en alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.
  2. Ta hurtig på Alarmlyd og velg et alternativ, eller ta hurtig på Icn sony alarm music og velg en musikkfil.
  3. Ta hurtig på Ferdig og deretter på Lagre.

  Slik justerer du volumnivået for en alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.
  2. Dra volumglidebryteren under Alarmvolum til den ønskede posisjonen.
  3. Ta hurtig på Lagre.

  Slik angir du en gjentakende alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.
  2. Ta hurtig på Gjenta.
  3. Merk av for de ønskede dagene, og ta deretter hurtig på OK.
  4. Ta hurtig på Lagre.

  Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og ta deretter hurtig på alarmen du vil redigere.
  2. Merk av for Vibrering.
  3. Ta hurtig på Lagre.

  Slik angir du sidetastenes virkemåte

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og velg alarmen du vil redigere.
  2. Ta hurtig på Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du trykker på dem under alarmen.
  3. Ta hurtig på Lagre.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer