account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Slik tilpasser du skjermtastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk, tekstforutsigelse og -korrigering. Du kan få ordforslag for ett språk om gangen ved å deaktivere Smartfunksjonen for språk.

Tastaturet kan bruke data fra meldinger og andre apper for å lære din skrivestil. Det finnes også en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste innstillingene, slik at du kommer i gang raskere. Du kan velge å bruke andre tastaturer og bytte mellom tastaturer. Du kan for eksempel velge Xperia™ kinesisk tastatur eller Xperia™ japansk tastatur.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet

 1. Ta hurtig på Icn sony textinput numbers symbols mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
 2. Ta hurtig på Icn sony menu settings, ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger, og endre deretter innstillingene etter ønske.
 3. For å legge til en skriftspråk for tekstskriving tar du hurtig på Skriftspråk og merker av i de aktuelle avmerkingsboksene.
 4. Ta hurtig på OK for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag

 1. Ta hurtig på Icn sony textinput numbers symbolsmens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
 2. Ta hurtig på Icn sony menu settings, og ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger > Ordforslag.
 3. Velg et alternativ.

Slik endrer du skrivespråket ved hjelp av skjermtastaturet

Note

Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis du har lagt til flere enn ett inndataspråk og smartfunksjonen for språk er slått av, eller hvis språkene du har valgt, omfatter ikke-romanske språk.

 • Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, tar du hurtig på skrivespråkikonet for å bygge mellom de valgte skrivespråkene. Ta for eksempel hurtig på Icn sony textinput language en til de ønskede skrivespråkene vises.

Slik endrer du innstillingene for å bruke skrivestilen din

 1. Trykk Icn sony textinput numbers symbolsmens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
 2. Trykk Icn sony menu settings og dertter Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil, og foreta et valg.

Slik endrer du innstillingene for smartfunksjonen for språk

Note

Smartfunksjonen for språk er kanskje ikke tilgjengelig for alle skrivespråk.

 1. Når skjermtastaturet er åpent, tar du hurtig på Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Ta hurtig på Icn sony menu settings, og ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger .
 3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere smartfunksjonen for språk, merker du av for eller fjerner merket for Smart språkgjenkjenning.

Slik velger du et tastaturoppsett

Note

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk. Du kan velge ulike tastaturoppsett for hvert skrivespråk.

 1. Ta hurtig på Icn sony textinput numbers symbolsmens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
 2. Ta hurtig på Icn sony menu settings og deretter på Tastaturinnstillinger.
 3. Ta hurtig på Skriftspråk, og ta deretter hurtig på Icn sony text input kb layout ved siden av et skrivespråk.
 4. Velg et tastaturoppsett.
 5. Ta hurtig på OK for å bekrefte.

Slik velger du et annet tastatur

 1. Når du angir tekst ved bruk av skjermtastaturet, tar du hurtig på Icn sony select keyboard nederst til høyre på skjermen.
 2. Velg et alternativ.

Tip

Hvis du vil vise flere tastaturalternativer, tar du hurtig på Velg tastatur og drar deretter de aktuelle glidebryterne mot høyre.

Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer