account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når nødvendig.

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for ikke-livsviktige enhetsfunksjoner som for eksempel bedre bildekvalitet, nettverksaktiviteter som stedstjenester, appsynkronisering og bakgrunnsskanning av ‎Wi-Fi. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Batterioptimalisering-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

Note

Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik viser du batteriforbruk, anslått batteritid og strømsparingstips

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri. En oversikt vises med data om batteriprosenten og anslått batteritid.
 3. Trykk på VIS BATTERIFORBRUK for å vise en liste med funksjoner og tjenester som har brukt batteri siden siste lading. Trykk på et element for å få informasjon om hvordan du reduserer batteriforbruket for det.

Slik viser du batteriforbruket for apper

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Apper.
 3. Velg en app, og gjennomgå batteriforbruket under Batteribruk.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:
 • Reduser lysstyrken på skjermen. Se Skjerminnstillinger.
 • Slå av Bluetooth®, ‎Wi-Fi og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.
 • Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
 • Bruk ‎Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt. Se Wi-Fi .
 • Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se Synkronisere med Internett-kontoer.
 • Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
 • Endre varselsnivået for en app. Se Varsler.
 • Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se Programinnstillinger.
 • Avinstaller apper som du ikke bruker. Se Appskjermen.
 • Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
 • Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik legger du til unntak i strømsparingsfunksjonene for apper

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
 3. Trykk på Icn sony key menu og velg Batterioptimalisering. Du vil se en liste med apper som ikke er optimalisert.
 4. Trykk på APPER for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene.
 5. Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine.

Note

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Tip

Du kan også konfigurere Batterioptimalisering fra Innstillinger > Apper > Icn sony menu settings > Spesialtilgang.

STAMINA-modus

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen, bildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering (unntatt for innkommende anrop), strømming og GPS (mens skjermen er av). Icn sony stamina on vises på statuslinjen.

Note

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere STAMINA-modus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
 3. Trykk på STAMINA-modus, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer. Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.

Tip

Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Batterioptimalisering-menyen.

Ultra STAMINA-modus

Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og ‎Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og Icn sony ultra stamina on vises på statuslinjen.

Note

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.

Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
 3. Trykk på Ultra STAMINA-modus og trykk deretter på Aktiver.
 4. Bekreft for å aktivere.

Note

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

 1. Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
 2. Trykk på Deaktiver Ultra STAMINA-modus.
 3. Trykk på OK.

Note

Når du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer