account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Deling av innhold med DLNA Certified™-enheter

  Medieinnhold som er lagret på enheten, kan vises eller spilles av på andre enheter som f.eks. en TV eller en datamaskin. Disse enhetene må være i det samme trådløse nettverket, og kan være TV-er eller høyttalere fra Sony som er DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan også vise og spille av innhold fra andre DLNA Certified™-enheter på enheten.

  Etter at mediedeling er konfigurert mellom enhetene, kan du f.eks. lytte til musikkfiler som er lagret på hjemmedatamaskinen ved å bruke enheten eller vise bilder som er tatt med enhetens kamera på en storskjerm-TV.

  Slik spiller du filer fra DLNA Certified™-enheter på enheten

  Når du spiller filer fra en annen DLNA Certified™-enhet på enheten, fungerer den andre enheten som en server. Med andre ord deler den innhold over et nettverk. Serverenheten må ha innholdsdelingsfunksjonen aktivert og gi tilgangsrettigheter til enheten din. Den må også være koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten.

  Slik bruker du enheten til å spille av et musikkspor lagret på en annen enhet

  1. Kontroller at enheten som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten din.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Icn sony app music player.
  3. Trykk på Icn sony app calendar l og deretter på Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg sporet du vil spille. Sporet starter å spille automatisk etter at det er valgt.

  Slik spiller du av en delt video på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten din.
  2. Fra Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner og trykker du på Icn sony app movies eller Icn sony app gallery.
  3. Trykk på Icn sony app calendar l og deretter på Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg videoen du vil spille av.

  Slik vises et delt bilde på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten din.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Icn sony app gallery.
  3. Trykk på Icn sony app calendar l og trykk deretter på Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg et bilde for å vise det.

  Slik spiller du filer fra din enheten på DLNA Certified™-enheter

  Fildeling må konfigureres på enheten før mediefiler fra enheten kan vises eller spilles på andre DLNA Certified™-enheter. Enheten som du deler innhold med, kalles klientenheter. En TV, en datamaskin eller et nettbrett kan f.eks. fungere som klientenheter. Enheten fungerer som en medieserver når den gjør innhold tilgjengelig til klientenheter. Når fildeling konfigureres på enheten, må klientenheten også gis tilgangsrettighet. Når dette er gjort, vises disse enhetene som registrerte enheter. Enheter som venter på tilgangsrettighet, står oppført med ventestatus.

  Slik konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Koble enheten til et ‎Wi-Fi‎ -nettverk.
  2. Fra Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal. Deretter finner og trykker du på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Trykk på glidebryteren ved siden av Del medier.
  4. Bruk datamaskinen eller en annen DLNA™-klientenhet på samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk for å koble til enheten din.
  5. Et varsel vises i enhetens varsellinje. Åpne varselet, og angi tillatelser for hver klientenhet som forsøker å koble seg til din enhet.

  Note

  Trinnene for å få tilgang til media på enheten ved bruk av en DLNA™-klient er forskjellige på de forskjellige klientenhetene. Se klientenhetens brukerhåndbok for mer informasjon. Hvis enheten din ikke er tilgjengelig for en klient på nettverket, må du kontrollere at ‎Wi-Fi‎ -nettverket ditt fungerer.

  Tip

  Du kan også få tilgang til Medieserver-menyen fra visse apper som Musikk eller Album ved å dra venstre kant av appens startskjerm til høyre og deretter trykke på Innstillinger > Medieserver.

  Slik stanses fildeling med andre hjemmenettverksenheter

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Trykk på Del medier-glidebryteren.

  Slik konfigureres tilgangstillatelser for en ventende enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Ventende enheter-listen.
  4. Velg et tilgangstillatelsesnivå.

  Slik endrer du navnet på en registrert enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen, velg deretter Endre navn.
  4. Gi enheten et nytt navn, og trykk deretter på OK.

  Slik endrer du tilgangsnivået for en registrert enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen.
  4. Trykk på Endre tilgangsnivå og velg et alternativ.

  Slik får du hjelp til å dele innhold med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Trykk på Icn sony key menu og deretter på Hjelp.

  Vise filer på en annen enhet med Cast

  Med DLNA™-teknologi kan du skyve medieinnhold fra enheten til en annen enhet som er koblet til det samme ‎Wi-Fi‎ -nettverket. Mottakerenheten må kunne fungere som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) og spille av innhold som mottas fra enheten din. Eksempler på DMR-enheter er TV-er som støtter DLNA™, og PC-er som kjører Windows® 7 eller nyere.

  Tip

  Disse trinnene for å dele medier kan variere etter klientenheten. Se brukerhåndboken for DMR-enheten for å finne ytterligere informasjon.

  Note

  Innhold som er sikret med Digital Rights Management (DRM), kan ikke spilles på en Digital Media Renderer-enhet ved bruk av DLNA™-teknologi.

  Slik viser du bilder eller videoer på en klientenhet med Cast

  1. Kontroller at DMR- eller DLNA™-klientenheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten din.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk på Album.
  4. Bla gjennom og åpne bildene og videoene som skal vises.
  5. Sveip ned statuslinjen med to fingre, og trykk deretter på Icn sony cast og velg enheten du vil dele innholdet med.
  6. Hvis du vil slutte å dele bildet eller videoen med en klientenhet, trykker du på Icn sony cast og velger Stopp castingen.

  Tip

  Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på Icn sony cast.

  Slik spiller du et musikkspor på en klientenhet ved bruk av Cast

  1. Kontroller at DMR- eller DLNA™-klientenheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi‎ -nettverk som enheten din.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Icn sony app music player.
  3. Velg en musikkategori, og bla til sporet som du vil dele, trykk deretter på sporet.
  4. Trykk på Icn sony cast og velg en klientenhet å dele innholdet med. Sporet starter på enheten du velger.
  5. Du kobler fra klientenheten ved å trykke på Icn sony cast og velge Stopp castingen.

  Tip

  Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på Icn sony cast.

  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Close Lukk
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer