account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Generelle kamerainnstillinger

  Opptaksmoduser

  Tip

  Sveip skjermen for å velge ønsket opptaksmodus eller applisten.

  Icn sony camera mode manual Manuelt
  Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.
  Icn sony camera superior auto Fremragende auto
  Optimaliser innstillingene til alle scener.
  Icn sony camera switch video Videokamera
  Juster manuelt videoinnstillinger som oppløsning og fokusmodus.
  Icn sony camera apps menu Kameraapper
  Velg kameraapper manuelt.

  Kamera-apper

  Icn sony cam soundphoto Sound Photo

  Ta bilder med bakgrunnslyd.

  Icn sony cam multicam Multi-kamera

  Spill inn samme scene fra flere vinkler på én enkel skjerm.

  Icn sony cam facein Ansikt i bilde

  Ta bilder ved å bruke kameraene foran og bak samtidig.

  Icn sony camera ar effect AR-effekt

  Ta bilder eller videoer med virtuelle scener og karakterer.

  Icn sony camera picture effect Kreativ effekt

  Bruk effekter på bilder eller videoer.

  Icn sony sweep panorama Sweep Panorama

  Ta panoramabilder og vidvinklede bilder.

  Icn sony cam ar mask AR-maske

  Ta ansiktsdetaljer fra en annen person, og bruk på eget ansikt for å lage morsomme selfies.

  Icn sony camera time shift Timeshift burst

  Finn det beste bildet i en bildeserie.

  Sweep Panorama

  Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder i horisontal eller vertikal retning med en enkel trykk-og-sveip-bevegelse.

  Slik tar du et panoramabilde

  1. Aktiver kameraet.
  2. Sveip på skjermen for å velge Icn sony camera apps menu, deretter velger du Icn sony sweep panorama.
  3. Trykk på Icn sony camera pano direction for å velge kameraretning.
  4. Trykk på skjermen, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.

  AR-effekt

  AR-effekter kan brukes på dine bilder eller videoer for å gjøre dem mer morsomme. Denne innstillingen brukes til å integrere 3D-motiver i dine bilder eller videoer når du tar dem. Helt enkelt velg motivet du vil ha, og juster plasseringen i søkeren.

  Face in picture

  Face in picture-modus kan brukes til å slå på kameraet foran og bak samtidig slik at du kan ta bilde av deg selv sammen med motivet.

  Timeshift burst

  Kameraet tar en serie på 61 bilder i et vindu på to sekunder – ett sekund før og etter at du tar hurtig på kameraknappen på skjermen. Deretter kan du gå tilbake og finne det perfekte bildet.

  Slik bruker du Timeshift burst

  1. Aktiver kameraet.
  2. Sveip på skjermen for å velge Icn sony camera apps menu, og velg deretter Icn sony camera time shift.
  3. Ta bilder. Bildene du har tatt, vises som miniatyrer.
  4. Bla gjennom miniatyrene og velg det bildet du ønsker å lagre. Trykk deretter på Icn sony camera timeshift save.

  Multikameramodus

  Med multikameramodus kan du ta et bilde eller en video som kombinerer ulike vinkler fra to ulike kilder. To kameraskjermbilder vises på skjermen på enheten – ett fra enhetens kamera og ett fra en tilkoblet Xperia®-enhet eller et Sony-kamera som støtter NFC og Wi-Fi Direct®-teknologi.

  Hvis du for eksempel er på en konsert og ønsker å ta et bilde eller en video som kombinerer et bilde av bandet fra én vinkel og publikum fra en annen, kan du bruke multikameramodus for å få best effekt.

  Du kan konfigurere multikameramodus ved hjelp av NFC, som starter paringen av de to enhetene ved bruk av Wi-Fi Direct®-teknologi.

  Slik bruker du multikameramodusen

  1. Slå på NFC-funksjonen på begge enhetene som skal kobles til.
  2. Aktiver kameraet på enheten.
  3. Sveip på skjermen for å velge Icn sony camera apps menu, deretter velger du Icn sony cam multicam.
  4. Trykk på Icn sony menu add på skjermene på begge enhetene.
  5. Berør NFC-registreringsområdene på hver enhet med hverandre. Begge enhetene skal nå være tilkoblet ved bruk av Wi-Fi Direct®-teknologi.
  6. Når de to enhetene er tilkoblet, vises to kameraskjermbilder på skjermen på enheten – ett fra enhetens kamera og ett fra kameraet på den tilkoblede enheten.
  7. Hvis du vil omorganisere eller endre utformingen på kameravisningen, trykk på Icn sony camera multicam edit.
  8. Når du er ferdig med redigeringen og klar til å ta det endelige kombinerte bildet eller videoen, trykker du på Utført > Icn sony camera onscreen button.

  AR-maske

  Bruk AR-maskefunksjonen til å maskere en selfie av ansiktet ditt med ansiktstrekk fra en annen person eller fra et dyr. Du kan for eksempel sette sammen ansiktet ditt med ansiktet til en venn for å lage morsomme hybrid-selfier.

  Slik bruker du AR-maskefunksjonen

  1. Aktiver kameraet.
  2. Sveip på skjermen for å gå til Icn sony camera apps menu, velg deretter Icn sony cam ar mask.
  3. Pek kameraet mot et ansikt, velg deretter masken som skal brukes.
  4. Ta først hurtig på Icn sony cam armask grip for å skjule alle masker for å ta et bilde, ta deretter hurtig på Icn sony camera onscreen button.
  5. Finn et ansikt i den fargede rammen som vises i kameraets søker for å vises alle masketypene på nytt, ta deretter hurtig på Icn sony cam armask smile.

  Laste ned kamera-apper

  Du kan laste ned kameraapper som er gratis eller som kjøpes fra Google Play™ eller andre kilder. Før du begynner å laste ned, må du kontrollere at du er koblet til Internett, fortrinnsvis over ‎Wi-Fi‎ , slik at du begrenser datatrafikkostnadene.

  Slik laster du ned kamera-apper

  1. Åpne kamera-appen.
  2. Sveip på skjermen for å gå til Icn sony camera apps menu, trykk deretter på Icn sony and homescreen add pane .
  3. Velg appen som skal lastes ned, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

  Automatisk ansiktsgjenkjenning

  Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt som skal være i fokus.

  Automatisk bildetaking

  Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

  Smilutløser
  Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter, og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk et bilde.
  Av
  Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

  Slik slår du på Smile Shutter™

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på Icn sony menu settings l.
  3. Finn og trykk på Automatisk bildetaking > Smilutløser.
  4. Når kameraet er åpent og Smilutløser er slått på, retter du kameraet mot motivet. Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.
  5. Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet blir tatt automatisk så snart et smil oppdages.
  6. Hvis ingen smil gjenkjennes, kan du trykke på kameratasten for å ta bildet manuelt.

  Lagre den geografiske posisjonen for et bilde

  Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp av trådløse nettverk og GPS-teknologi.

  Når Icn sony status bar gps on vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen er ikke funnet. Når Icn sony camera geotag on vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er Lagre sted slått av.

  Slik slår du på geotagging

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på Icn sony menu settings l.
  3. Trykk på Mer, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av Lagre sted for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
  4. Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke allerede er det. Trykk på OK og deretter på Sted-glidebryteren.

  Berøringsopptak

  Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et bilde.
  Bare frontkamera
  Av

  Rutenett

  Du kan bruke rutenettlinjer som et visuelt hjelpemiddel mens du tar bilder for å finne den rette komposisjonen for bildet.

  Tip

  Rutenettlinjer vises bare på kameraskjermen mens du tar bildet, og ikke i det endelige bildet.

  Automatisk forhåndsvisning

  Du kan velge å forhåndsvise bilder rett etter at du har tatt dem.


  Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.
  Bare frontkamera
  Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.
  Av
  Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

  Bruk volumtasten som

  Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

  Zoom
  Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
  Volum
  Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.
  Lukker
  Bruk volumtasten til å ta bilder.

  Lyd

  Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

  Datalagring

  Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

  Intern lagring
  Bilder og videoer lagres på enhetens minne.
  SD-kort
  Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

  Hurtiglasting

  Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

  Bare start
  Når du har dratt Icn sony camera cap mode normal innover, går hovedkameraet ut av hvilemodus.
  Start og ta bilde
  Når du har dratt Icn sony camera cap mode normal innover, går stillbildekameraet ut av hvilemodus, og det tas et bilde.
  Start og spill inn video
  Når du har dratt Icn sony camera cap mode normal innover, går videokameraet ut av hvilemodus og starter opptaket.
  Av

  Slik justerer du farger og lysstyrke

  1. Aktiver kameraet.
  2. Trykk på Icn sony menu settings l > Farger og lysstyrke.
  3. Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.

  Note

  Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

  Hvitbalanse

  Denne innstillingen, som bare er tilgjengelig i Manuelt opptaksmodus, justerer fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i området -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den generelle eksponeringen ved å trykke henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når ikonet for hvitbalanseinnstilling Icn sony cam white balance main vises.

  Icn sony camera advanced settings white balance auto Auto
  Justerer fargebalansen automatisk i henhold til lysforholdene.
  Icn sony camera advanced settings white balance incandescent Glødelampe
  Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.
  Icn sony camera advanced settings white balance fluorescent Fluorescerende
  Justerer fargebalansen for lysrørbelysning.
  Icn sony camera advanced settings white balance daylight Dagslys
  Justerer fargebalansen for sollys.
  Icn sony camera advanced settings white balance cloudy Overskyet
  Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Close Lukk
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer