account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Trådløs Bluetooth®-teknologi

  Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth®-enheter.

  Note

  Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.

  Tip

  Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth®-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

  Slik slår du Bluetooth®-funksjonen på eller av

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Bluetooth-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

  Slik gir du enheten et navn

  Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

  Slik gir du enheten et navn

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
  2. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  4. Trykk på Icn sony key menu > Gi denne enheten nytt navn.
  5. Skriv inn et navn for enheten.
  6. Trykk på ENDRE NAVN.

  Pare med annen Bluetooth®-enhet

  Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å dele musikk.

  Når du parer enheten med en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne tilkoblingen. Når du parer enheten med en Bluetooth®-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en Bluetooth®-enhet som du har paret med tidligere.

  Note

  Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du både parer med og kobler til den andre enheten.

  Tip

  Du kan pare enheten med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-profil om gangen.

  Slik parer du enheten med en annen Bluetooth®-enhet

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Fra enhetens Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  4. Trykk på Bluetooth-glidebryteren for å aktivere funksjonen. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
  5. Trykk på Bluetooth®-enheten du vil pare enheten din med.
  6. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Bluetooth®-enheten du vil koble til.

  Slik sletter du paringen av en Bluetooth®-enhet

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Under Sammenkoblede enheter trykker du på Icn sony menu settings ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
  4. Trykk på GLEM.

  Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth® teknologi

  Bruk Bluetooth®-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende enheter:
  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • nettsider

  Slik sender du elementer ved hjelp av Bluetooth®

  1. Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Avsenderenhet: Åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og bla til elementet.
  3. Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og holde nede elementet, åpne elementet eller trykke Icn sony home tap app share.
  4. Velg Bluetooth
  5. Slå på Bluetooth® hvis du blir bedt om det.
  6. Trykk på navnet til mottakerenheten.
  7. Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om det.
  8. Avsenderenhet: Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om det.
  9. Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet.

  Slik mottar du elementer via Bluetooth®

  1. Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
  2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
  3. Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
  4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
  5. Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
  6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det aktuelle varselet.

  Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth®

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
  3. Trykk på Icn sony key menu og velg Vis mottatte filer.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer