account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Skjermtastatur

Du kan skrive inn tekst med det skjermbaserte QWERTY-tastaturet ved å ta hurtig på hver enkelt bokstav, eller du kan bruke funksjonen Dra og skriv og skyve fingeren fra bokstav til bokstav for å danne ord. Hvis du foretrekker å bruke en mindre versjon av skjermtastaturet og skrive inn tekst med bare én hånd, kan du aktivere det etthåndsbaserte tastaturet i stedet for.

Du kan velge opptil tre språk for tekstskriving. Smartfunksjonen for språk oppdager språket du bruker, og foreslår ord på det aktuelle språket når du skriver. Enkelte apper åpner skjermtastaturet automatisk, for eksempel e-post- og tekstmeldingsapper.

Oversikt over skjermtastaturet på smarttelefoner fra Sony

1 Slett et tegn foran markøren.
2 Legg inn et linjeskift, eller bekreft tekstinntasting.
3 Legg inn et mellomrom.
4 Tilpass tastaturet. Denne tasten forsvinner når tastaturet persontilpasses.
5 Vis tall og symboler. Ta hurtig på Icn sony textinput symbol pages for flere symboler.
6 Bytt mellom små bokstaver Icn sony text input shift feedback, store bokstaver Icn sony text input shift caps feedback og caps (store bokstaver) Icn sony text input shift caps lock feedback. For enkelte språk brukes denne tasten til å få tilgang til ekstra tegn.

Slik viser du skjermtastaturet for å skrive inn tekst

 • Ta hurtig på et tekstfelt.

Slik bruker du skjermtastaturet i liggende modus

 • Når skjermtastaturet er åpent, snur du enheten sideveis.

Note

Det kan hende at du må justere innstillingene i enkelte apper for å aktivere liggende modus.

Slik legger du inn tekst tegn for tegn

 1. Ta hurtig på tegnet for å skrive inn et tegn som vises på tastaturet.
 2. Hvis du vil skrive inn en tegnvariant, berører og holder du nede et vanlig tastaturtegn for å vise en liste over tilgjengelige tegn. Velg deretter ønsket tegn fra listen. Hvis du for eksempel vil skrive «é», berører du og holder nede «e». Etter en kort stund kommer det da opp flere alternativer. Fortsett å holde fingeren trykt mot tastaturet mens du drar til og velger «é» i alternativene.

Slik skriver du et punktum

 • Når du er ferdig med å taste inn et ord, tar du to ganger på mellomromstasten.

Slik taster du inn tekst med dra og skriv-funksjonen

 1. Skyv fingeren fra bokstav til bokstav for å spore ordet du vil skrive når skjermtastaturet vises.
 2. Løft fingeren når du er ferdig med å taste inn et ord. Det blir da foreslått et ord basert på bokstavene som du har sporet.
 3. Ta hurtig på Icn sony delete phone number blk for å se andre alternativer og velg deretter, hvis ordet du ønsker ikke vises. Slett hele ordet, og spor på nytt, eller tast inn ordet ved å ta hurtig på hver enkel bokstav dersom ønsket alternativ ikke vises.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Dra og skriv

 1. Når skjermtastaturet er åpent, trykker du på Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Trykk på Icn sony menu settings og deretter Tastaturinnstillinger.
 3. Trykk på Skyv for å skrive-glidebryteren.

Slik bruker du etthåndstastaturet

 1. Åpne skjermtastaturet i stående format, og trykk deretter på Icn sony textinput numbers symbols.
 2. Trykk på Icn sony menu settings og deretter på Etthåndstastatur.
 3. Hvis du vil flytte etthåndstastaturet mot venstre eller høyre side på skjermen, trykker du på henholdsvis Icn sony textinput left arrow eller Icn sony textinput right arrow.

Note

Hvis du vil gå tilbake til det fulle skjermtastaturet, trykker du på Icn sony textinput full kb.

Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer