account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Slik mottar du anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus eller hvis skjermen er låst. Hvis telefonen ringer når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet som et "heads-up" varsel, dvs. et minimert vindu som flyter på toppen av skjermen som er åpen. Når et slik varsel vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvises anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et innkommende anrop når skjermen er inaktiv

 • Dra Icn sony call slider answer til høyre.

Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

 • Ta hurtig på SVAR i "heads-up" varslet som vises øverst på skjermen.

Tip

Istedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å ta hurtig på den øvre delen av "heads-up" varselsvinduet. Når denne metoden brukes, får du flere velg om hva du skal gjøre med anropet. Du kan f.eks. avvise anropet med en melding eller viderekoble anropet til en telefonsvarer.

Slik avviser du et innkommende anrop når skjermen er inaktiv

 • Dra Icn sony call slider dismiss mot venstre.

Slik avviser du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

 • Når det kommer et anrop, trykker du på AVSLÅ i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.

Tip

I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding eller viderekoble samtalen til telefonsvareren.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

 • Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Bruke telefonsvareren

Du kan bruke telefonsvarer-appen på enheten til å svare på anrop når du er travelt eller ikke rekker å svare. Du kan aktivere den automatiske svarfunksjonen og bestemme hvor mange sekunder du vil vente før anropet skal besvares automatisk. Du kan også videresende anrop manuelt til telefonsvareren når du er for opptatt til å svare. Og du kan få tilgang til meldinger som legges igjen på telefonsvareren, rett fra enheten.

Note

Før du bruker telefonsvareren, må du spille inn en svarmelding.

Slik spiller du inn en svarmelding på telefonsvareren

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Hilsener.
 3. Ta hurtig på Spill inn ny hilsen og følg instruksjonene på skjermen.

Slik aktiverer du automatisk svar

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.
 3. Dra glidebryteren ved siden av Telefonsvarer mot høyre.

Note

Hvis du ikke angir en tidsforsinkelse for automatisk svar på anrop, brukes standardverdien.

Slik angir du en tidsforsinkelse for automatisk svar

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.
 3. Ta hurtig på Besvar etter.
 4. Juster tiden ved å rulle opp og ned.
 5. Ta hurtig på Ferdig.

Slik viderekobler du et innkommende anrop til telefonsvareren

 • Når det kommer inn et anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER og velger deretter Avvis med telefonsvarer.

Tip

Når et anrop kommer inn, kan du også vente til den forhåndsinnstilte tidsforsinkelsen er utløpt, slik at telefonsvareren svarer på anropet automatisk.

Slik lytter du til meldinger på telefonsvareren

 1. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Meldinger.
 3. Velg talemeldingen du vil lytte til.

Tip

Du kan også lytte til meldingene på telefonsvareren direkte fra anropsloggen ved å ta hurtig på Icn sony play voice message.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding. Når du avviser et anrop med en slik melding, blir meldingen automatisk sendt til innringeren og lagret i Meldinger-samtalen med kontakten.

Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

 1. Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER.
 2. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

 1. Når du mottar et anrop, trykker du på varselvinduet der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.
 2. Trykk på SVARALTERNATIVER.
 3. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

 1. Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, trykker du på SVARALTERNATIVER.
 2. Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på Skriv ny melding.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Avvis anrop med melding.
 3. Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.
 4. Trykk på OK.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer