account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Wi-Fi

Bruk ‎Wi-Fi‎ for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et ‎Wi-Fi‎-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte ‎Wi-Fi‎-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle ‎Wi-Fi‎-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige ‎Wi-Fi‎-nettverk kan være åpne eller sikre:
 • Åpne nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi signal 4 ved siden av ‎Wi-Fi‎-nettverksnavnet.
 • Sikrede nettverk er angitt med Icn sony stat sys wifi lock ved siden av ‎Wi-Fi‎-nettverksnavnet.

Note

Enkelte ‎Wi-Fi‎-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige ‎Wi-Fi‎-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere ‎Wi-Fi‎.

Note

Det kan ta noen sekunder før ‎Wi-Fi‎ aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på glidebryteren for å slå på ‎Wi-Fi‎. Alle tilgjengelige ‎Wi-Fi‎-nettverk vises.
 4. Trykk på et ‎Wi-Fi‎-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. Icn sony stat sys wifi signal 4 vises i statuslinjen når du er koblet til.

Tip

Trykk på Icn sony key menu og deretter på Oppdater for å søke etter nye tilgjengelige nettverk. Hvis du ikke kan koble til et ‎Wi-Fi‎-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstips.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

 1. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på Icn sony key menu > Legg til nettverk.
 4. Skriv inn Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.
 5. Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
 6. Angi et passord om nødvendig.
 7. Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du på Avanserte alternativer og redigerer alternativene slik du ønsker.
 8. Trykk på Lagre.

Note

Kontakt administratoren for ‎Wi-Fi‎-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi

WiFi-antenne på smarttelefoner fra Sony

Du kan gjøre flere ting for å forbedre ‎Wi-Fi‎-mottaket:

 • Flytt enheten nærmere ‎Wi-Fi‎-tilgangspunktet.
 • Flytt ‎Wi-Fi‎-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
 • Ikke dekk til ‎Wi-Fi‎-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et ‎Wi-Fi‎-nettverk eller når det finnes tilgjengelige ‎Wi-Fi‎-nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent ‎Wi-Fi‎-nettverk registreres.

Slik aktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

 1. Slå på ‎Wi-Fi‎ hvis det ikke allerede er på.
 2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 3. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 4. Trykk på Icn sony key menu > Avansert.
 5. Dra glidebryteren ved siden av Varsling om nettverk mot høyre.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

 1. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på ‎Wi-Fi‎-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi

 1. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på Icn sony key menu, og trykk deretter på Avansert > La Wi-Fi være på i dvalemodus.
 4. Velg et alternativ.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Trykk på Icn sony menu settings. MAC-adresse vises i listen.

WPS

WPS (‎Wi-Fi‎ Protected Setup) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg å opprette sikre trådløse nettilkoblinger. Hvis du ikke vet noe særlig om trådløs sikkerhet, gjør WPS det enkelt å konfigurere WPA-kryptering (‎Wi-Fi‎ Protected Access®) for år sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:
 • Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en ruter.
 • PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Slå på ‎Wi-Fi‎ hvis det ikke allerede er på.
 4. Trykk på Icn sony key menu og Innstillinger > Knapp for automatisk WPS-levering, og trykk deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS

 1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
 2. Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
 3. Slå på ‎Wi-Fi‎ hvis det ikke allerede er på.
 4. Trykk på Icn sony key menu > Innstillinger > Skriv inn WPS-kode.
 5. På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.
Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer