account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
Close
Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

Juridisk informasjon

Sony D5803/D5833

Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre endringer og forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis i dette dokumentet, er reserverte. Se www.sonymobile.com/us/legal/ hvis du vil vite mer.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer/apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, og kan være underlagt ytterligere vilkår for bruk. Når det gjelder apper som er tilgjengelige fra eller via en tredjeparts webområde, bør du lese gjennom bruksvilkårene og de gjeldende personvernreglene for slike webområder på forhånd. Sony går ikke god for og kan ikke garantere tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts webområder eller tjenester.

Mobilenheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra den mobile enheten. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig feil bruk du gjør av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.

Se www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.

Dette produktet er beskyttet av enkelte av Microsofts immaterielle rettigheter. Det er forbudt å bruke eller distribuere slik teknologi dersom den ikke brukes eller distribueres i forbindelse med produktet, uten en lisens fra Microsoft.

Innholdseiere bruker WMDRM-teknologi (Windows Media Digital Rights Management) for å beskytte sin immaterielle eiendom, inkludert opphavsretter. Denne enheten bruker WMDRM-programvare for å få tilgang til innhold som er beskyttet av WMDRM. Hvis WMDRM-programvaren ikke klarer å beskytte innholdet, kan innholdseiere be Microsoft om å oppheve programvarens evne til å spille av eller kopiere beskyttet innhold ved hjelp av WMDRM. En slik oppheving påvirker ikke innhold som ikke er beskyttet. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, godtar du at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste i lisensene. Innholdseiere kan be deg oppgradere WMDRM for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang til innhold som krever en slik oppgradering.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden (MPEG-4-video) eller AVC-standarden (AVC-video) og/eller (ii) dekoding av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddekodingsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETTING OG/ELLER OVERSKRIVING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKFILER OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN VEILEDNINGER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Med enerett.

Var denne informasjonen nyttig?
Ja Nei
Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
Send inn
Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
Finn produktet ditt
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
Find
På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer