account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Slik deler du innhold med DLNA Certified™-enheter

  Medieinnhold som er lagret på enheten, kan vises eller spilles av på andre enheter som f.eks. en TV eller en datamaskin. Disse enhetene må være i det samme trådløse nettverket, og kan være TV-er eller høyttalere fra Sony som er DLNA Certified™ av Digital Living Network Alliance. Du kan også vise og spille av innhold fra andre DLNA Certified™-enheter på enheten.

  Etter at mediedeling er konfigurert mellom enhetene, kan du f.eks. lytte til musikkfiler som er lagret på hjemmedatamaskinen fra enheten eller vise bilder som er tatt med enhetens kamera på en storskjerms-TV.

  Slik spiller du filer fra DLNA Certified™-enheter på enheten

  Når du spiller filer fra en annen DLNA Certified™-enhet på enheten, fungerer denne andre enheten som en server. Med andre ord deler den innhold over et nettverk. Serverenheten må ha innholdsdelingsfunksjonen aktivert og det må gis tilgangsrettighet til enheten. Den må også være koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten.

  Slik spiller du et delt musikkspor på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Icn sony app music player.
  3. Dra den venstre kanten av albumstartskjermen til høyre, og ta hurtig på Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg sporet du vil spille. Sporet starter å spille automatisk etter at det er valgt.

  Slik spiller du av en delt video på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm trykker du Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker Video.
  3. Dra den venstre kanten av videostartskjermen til høyre og trykk Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg videoen du vil spille av.

  Slik vises et delt bilde på enheten

  1. Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten din.
  2. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og tar hurtig på Album.
  3. Dra den venstre kanten av Album-startskjermen til høyre, og ta hurtig på Hjemmenettverk.
  4. Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.
  5. Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg et bilde for å vise det.

  Slik spiller du filer fra din enheten på DLNA Certified™-enheter

  Fildeling må konfigureres på enheten før mediefiler fra enheten kan vises eller spilles på andre DLNA Certified™-enheter. Enheten som du deler innhold med, kalles klientenheter. En TV, en datamaskin eller et nettbrett kan f.eks. fungere som klientenheter. Enheten fungerer som en medieserver når den gjør innhold tilgjengelig til klientenheter. Når fildeling konfigureres på enheten, må klientenheten også gis tilgangsrettighet. Når dette er gjort, vises disse enhetene som registrerte enheter. Enheter som venter på tilgangsrettighet, står oppført med ventestatus.

  Slik konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Koble enheten til et ‎Wi-Fi‎-nettverk.
  2. Trykk på Icn sony home apptray normal på Startskjerm, trykk deretter på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. For å slå på Del medier-funksjonen drar du glidebryteren. Icn sony media server stat vises på statuslinjen. Enheten kan nå brukes som medieserver.
  4. Koble datamaskinen eller andre enheter til det samme ‎Wi-Fi‎-nettverket som enheten.
  5. Et varsel vises i enhetens varsellinje. Åpne varselet, og angi relevante tilgangstillatelser for hver enhet.

  Note

  Instruksjonene for å sette opp fildeling ved bruk av DLNA™ er forskjellige avhengig av klientenheten. Se klientenhetens brukerhåndbok for mer informasjon. Hvis enheten ikke kan kobles til en klient på nettverket, må du kontrollerer at ‎Wi-Fi‎-nettverket ditt fungerer.

  Tip

  Du kan også få tilgang til Medieserver-menyen fra visse apper som musikk, album og video ved å dra i venstre kant av app-startskjermen til høyre og deretter trykke på Innstillinger > Medieserver.

  Slik stanses fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Del medier til venstre.

  Slik konfigureres tilgangstillatelser for en ventende enhet

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Ventende enheter-listen.
  4. Velg et tilgangstillatelsesnivå.

  Endre navnet på en registrert enhet

  1. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen, velg deretter Endre navn.
  4. Gi enheten et nytt navn, og trykk deretter på OK.

  Endre tilgangsnivå for en registrert enhet

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal på Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Velg en enhet fra Registrerte enheter-listen.
  4. Ta hurtig på Endre tilgangsnivå, og velg et alternativ.

  Slik får du hjelp til å dele innhold med andre DLNA Certified™-enheter

  1. Ta hurtig på Icn sony home apptray normal i Startskjerm.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger >Enhetstilkobling > Medieserver.
  3. Ta hurtig på Icn sony key menu, og ta deretter hurtig på Hjelp.

  Slik spiller du filer på Digital Media Renderer-enheten

  Med DLNA™-teknologi kan du skyve medieinnhold som er lagret på enheten til en annen enhet som er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk. Den andre enheten må kunne fungere som en Digital Media Renderer (DMR)-enheten, som betyr at den kan gjengi eller spille innhold som mottas fra enheten. En TV med DLNA-funksjoner eller en PC som kjører Windows® 7 eller høyere, er eksempler på DMR-enheter.

  Note

  Innstillingene for å aktivere Digital Media Renderer kan variere avhengig av enheten. Se brukerhåndboken som gjelder DMR-enheten for å finne ytterligere informasjon.

  Note

  Innhold som er sikret med Digital Rights Management (DRM), kan ikke spilles på en Digital Media Renderer-enhet ved bruk av DLNA™-teknologi.

  Slik viser du bilder eller videoer fra enheten på en DMR-enhet

  1. Kontroller at DMR-enheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten.
  2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk på Album .
  4. Bla gjennom og åpne bildene og videoene som skal vises.
  5. Trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, trykk deretter på Icn sony key menu, deretter på Throw, og velg en DMR-enhet som du vil dele innholdet ditt med. Det valgte innholdet begynner å spilles av i kronologisk rekkefølge på enheten du velger.
  6. Trykk på Icn sony actionmenu playon connected, og velg Koble fra for å koble fra DMR-enheten. Filen slutter å spille på DMR-enheten, men fortsetter å spille på enheten.

  Tip

  Du kan også dele en video fra Video-appen på enheten ved å trykke på videoen, og deretter på Icn sony key menu og så Throw.

  Slik spiller du av et musikkspor fra enheten på en DMR-enhet

  1. Kontroller at DMR-enheten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme ‎Wi-Fi‎-nettverk som enheten.
  2. På Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal, og deretter finner du og trykker på Icn sony app music player.
  3. Velg en musikkategori, og bla til sporet som du vil dele, trykk deretter på sporet.
  4. Trykk på Icn sony key menu, og deretter Throw og velg en DMR-enhet å dele innholdet med. Sporet spilles av automatisk på enheten du velger.
  5. Trykk på Icn sony actionmenu playon connected, og velg enheten din for å koble fra DMR-enheten. Sporet slutter å spille på DMR-enheten, men fortsetter å spille på enheten.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer