account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold

  Generelt bør bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens internminne. Hvis enheten går tapt, stjeles eller blir ødelagt, kan det bli umulig å gjenopprette data lagret på det interne minnet. Det anbefales å bruke Xperia™ Companion-programvaren til å lage sikkerhetskopier, som lagrer dataene trygt på en ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon.

  Xperia™-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter.

  Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server.

  Sikkerhetskopiere data til en datamaskin

  Bruk Xperia™ Companion-programvaren til å sikkerhetskopiere data fra enheten til en PC eller en Apple® Mac®-datamaskin. Du kan sikkerhetskopiere følgende typer data:
  • Kontakter og anropslister
  • Tekstmeldinger
  • Kalender
  • Innstillinger
  • Mediefiler som musikk og videoer
  • Fotoer og bilder

  Slik sikkerhetskopierer du data ved hjelp av en datamaskin

  1. Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
  2. Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge Overfør filer (MTP)-modus på enheten.
  3. Klikk på Sikkerhetskopi på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
  4. Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.

  Note

  Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

  Slik gjenoppretter du data med en datamaskin

  1. Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
  2. Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge Overfør filer (MTP)-modus på enheten.
  3. Klikk på Gjenopprett på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
  4. Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, klikk deretter på Neste og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data fra enheten din.

  Note

  Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

  Sikkerhetskopiere data med Xperia™-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

  Med Xperia™-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du utføre en sikkerhetskopiering på Internett eller en lokal sikkerhetskopiering av data. Du kan for eksempel sikkerhetskopiere data manuelt eller slå på den automatiske funksjonen for sikkerhetskopiering for å lagre data jevnlig.

  Xperia™-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter:

  • Bokmerker
  • Kontakter og anropsliste
  • Samtaler
  • Kalenderdata
  • E-postkontoer
  • ‎Wi-Fi‎-nettverk
  • Enhetsinnstillinger
  • Apper
  • Xperia™ Home-oppsett

  Slik sikkerhetskopierer du innhold til tjenesten Xperia-sikkerhetskopier og gjenopprett

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  3. Trykk på Autosikkerh.kopiering og deretter på på/av-bryteren for å aktivere den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen.
  4. Trykk på Mer > Manuell sikkerhetskopiering for å aktivere den manuelle sikkerhetskopieringsfunksjonen.
  5. Hvis den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen er aktivert, trykk på Nettkonto under Velg lagringssted.
  6. Hvis du blir bedt om det, les de relevante vilkårene, og hvis du godtar dem, trykker du på Godta og følger instruksjonene på skjermen for å logge deg på Google™-kontoen din.
  7. Hvis den manuelle sikkerhetskopieringsfunksjonen er aktivert, trykk på Velg lagringssted > Nettkonto under Lagringssted for filer.
  8. Velg dataene som skal sikkerhetskopieres.
  9. Hvis den manuelle sikkerhetskopieringsfunksjonen er aktivert, trykk på Sikkerhetskopier.

  Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen

  1. Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer med et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
  2. På Startskjerm trykker du Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  4. Trykk Autosikkerh.kopiering under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
  5. Trykk på/av-bryteren for å aktivere den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen.
  6. Velg en hyppighet for sikkerhetskopieringen, hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres, tidspunktet for sikkerhetskopiering og datatypene som skal sikkerhetskopieres.
  7. Trykk Icn sony key and back for å lagre innstillingene.

  Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt

  1. Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du skal sikkerhetskopiere til et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
  2. På Startskjerm trykker du Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og trykk Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  4. Trykk Autosikkerh.kopiering under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
  5. Trykk Manuell sikkerhetskopiering og velg deretter målstedet du vil sikkerhetskopiere til, og hvilke datatyper du vil sikkerhetskopiere.
  6. Trykk Sikkerhetskopier.
  7. Trykk Fullfør når dataene er sikkerhetskopiert.

  Slik redigerer du en sikkerhetskopifil

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  3. Trykk på Mer under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
  4. Trykk Rediger sikkerhetskopifil og velg deretter en sikkerhetskopikilde og datatypene du vil slette.
  5. Trykk på Slett data.
  6. Trykk på OK for å bekrefte.
  7. Trykk Fullfør når dataene er slettet.

  Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert innhold

  1. Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
  2. På Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  3. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  4. Under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett tar du hurtig på Gjenopprett data, og deretter velger du en gjenopprettingskilde og datatypene som skal gjenopprettes.
  5. Ta hurtig på Gjenopprett data.
  6. Ta hurtig på Fullfør når innholdet er gjenopprettet.

  Note

  Husk at endringer du gjør i personlige data og innstillinger etter at du oppretter en sikkerhetskopi, inkludert eventuelle apper du laster ned, vil bli slettet under tilbakestilling.

  Sikkerhetskopiere data med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

  Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server. Du kan også slå på den automatiske gjenopprettingsfunksjonen for å gjenopprette appdata og -innstillinger når du installerer en app på nytt.

  Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data:

  • apper
  • bokmerker
  • ‎Wi-Fi‎-nettverk
  • andre innstillinger

  Slik sikkerhetskopierer du data til en Google™-konto

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  3. Under Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett, trykker du på Sikkerhetskopier dataene mine deretter på glidebryteren.

  Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk gjenoppretting når du installerer en app på nytt

  1. Startskjerm trykker du på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
  3. Under Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett trykker du på Auto-gjenoppretting-glidebryteren.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer