account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Klokke

  Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lyd som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

  Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

  Oversikt over alarmer på Sony-enheter

  1 Gå til alarmstartskjermen
  2 Vis en verdensklokke, og juster innstillinger
  3 Gå til stoppeklokkefunksjonen
  4 Gå til tidsurfunksjonen
  5 Visningsvalg
  6 Åpne innstillingene for dato og klokkeslett
  7 Slå en alarm på eller av
  8 Legg til en ny alarm

  Slik stiller du inn en ny alarm

  1. Gå til startskjermen, og ta hurtig på Icn sony and app tray tablet.
  2. Finn og ta hurtig på Klokke.
  3. Ta hurtig på Icn sony calendar alarm add.
  4. Ta hurtig på Tid og velg deretter den ønskede tjenesten.
  5. Ta hurtig på OK.
  6. Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.
  7. Ta hurtig på Lagre.

  Slik utsetter du en alarm når den går

  • Ta hurtig på Utsett.

  Slik slår du av en alarm når den går

  • Dra Icn sony stat notify alarm til høyre.

  Tip

  Du kan også dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på Icn sony stat notify alarm for å slå av en utsatt alarm.

  Slik redigerer du en eksisterende alarm

  1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Utfør ønskede endringer.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik slår du på eller av en alarm

  • Åpne Klokke-appen, og dra glidebryteren ved siden av alarmen til På eller Av.

  Slik sletter du en alarm

  1. Åpne Klokke-appen, og trykk og hold deretter fingeren på alarmen du vil slette.
  2. Trykk på Slett alarm og deretter Ja.

  Slik velger du lyd for en alarm

  1. Åpne Alarm og klokke-appen, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Alarmlyd og velg et alternativ, eller trykk på Icn sony browser add og velg en musikkfil.
  3. Trykk på Ferdig og deretter Lagre.

  Tip

  Du finner mer informasjon om hvordan du justerer volumnivåene for alarmer under Voluminnstillinger .

  Slik justerer du volumnivået for en alarm

  1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Dra volumglidebryteren under Alarmvolum til den ønskede posisjonen.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik angir du en gjentakende alarm

  1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Gjenta.
  3. Merk av for de ønskede dagene, og trykk deretter på OK.
  4. Trykk på Lagre.

  Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

  1. Åpne Klokke-appen, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
  2. Merk av i avmerkingsboksen Vibrering.
  3. Trykk på Lagre.

  Slik angir du sidetastenes virkemåte

  1. Åpne Klokke-appen, og velg deretter alarmen du vil redigere.
  2. Trykk på Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du trykker på dem under alarmen.
  3. Trykk på Lagre.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer