account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Lyd, ringetone og volum

  Du kan justere ringetonevolumet for innkommende anrop og varsler samt for musikk- og videoavspilling. Du kan sette enheten til stillemodus og angi manuelt hvor lenge enheten skal være i stillemodus. Du kan også forhåndsinstille når enheten automatisk skal settes i stillemodus.

  Slik justerer du ringetonevolumet med volumtasten

  • Trykk volumtasten opp eller ned.

  Slik justerer du medieavspillingsvolumet med volumtasten

  • Når du spiller av musikk eller ser på en video, trykker du volumtasten opp eller ned når skjermen er låst.

  Slik slår du på vibrasjonsmodus

  • Trykk volumtasten ned eller opp inntil Icn sony stat sys ringer vibrate vises på statuslinjen.

  Slik aktiverer du stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Velg et tidsintervall.

  Innstillinger for stillemodus

  Ubestemt tid
  La enheten være stille til du slår på lyden igjen manuelt.
  I én time
  La enheten være stille i én time. Du kan ta hurtig på minus- og plussikonet for å justere varigheten.

  Slik planlegger du tidsintervaller for stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Ta hurtig på Icn sony exceptions settings.
  3. Finn og ta hurtig på Dager og merk av i avmerkingsboksene for de relevante dagene. Deretter tar du hurtig på Utført.
  4. Angi starttidspunktet ved å ta hurtig på Starttidspunkt og velge en verdi, og ta deretter hurtig på OK.
  5. Angi sluttidspunktet ved å ta hurtig på Sluttidspunkt og velge en verdi, og ta deretter hurtig på OK. Enheten forblir i stillemodus i det valgte tidsintervallet.

  Angi unntak for stillemodus

  Du kan velge hvilke varseltyper som kan bruke lydsignaler i stillemodus, og du kan fitrere unntak basert på hvem varslene kommer fra. De vanligste typene unntak omfatter:
  • Hendelser og påminnelser
  • Anrop
  • Meldinger
  • Alarmer

  Slik tillater du lydsignaler for unntak i stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Dra glidebryteren ved siden av Tillat unntak mot høyre.

  Slik angir du varsler som unntak i stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Ta hurtig på Icn sony exceptions settings.
  3. Under Unntak i stillemodus drar du de aktuelle glidebryterne mot høyre.

  Slik knytter du unntak til spesifikke kontakttyper

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Ta hurtig på Icn sony exceptions settings.
  3. Finn og ta hurtig på Anrop/meldinger fra.
  4. Velg et alternativ.

  Slik tillater du alarmlyd i stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Dra glidebryteren ved siden av Tillat alarm mot høyre.

  Slik tillater du lydsignaler for unntak under et forhåndsinnstilt tidsintervall for stillemodus

  1. Trykk på volumtasten inntil Icn sony sys ringer silent vises på statuslinjen.
  2. Ta hurtig på Icn sony exceptions settings.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Unntak mot høyre.

  Slik justerer du volumnivåene

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel.
  3. Dra volumglidebryterne til de ønskede posisjonene.

  Note

  Du kan også trykke volumtasten opp eller ned og deretter ta hurtig på Icn sony adjust volumn for å justere volumnivåene for ringetone, medieavspilling eller alarm hver for seg.

  Slik angir du at enheten skal vibrere ved innkommende anrop

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Vibrer også for anrop mot høyre.

  Slik angir du en ringetone

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel > Ringetone.
  3. Velg et alternativ fra listen, eller ta hurtig på Icn sony select own ringtone og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
  4. Bekreft ved å ta hurtig på Utført.

  Slik velger du varsellyden

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel > Varsellyd.
  3. Velg et alternativ fra listen, eller ta hurtig på Icn sony select own ringtone og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
  4. Bekreft ved å ta hurtig på Utført.

  Tip

  Noen apper har sine egne, spesifikke varsellyder som du kan velge mellom i appinnstillingene.

  Slik aktiverer du tastetoner

  1. Startskjerm tar du hurtig på Icn sony home apptray normal.
  2. Finn og ta hurtig på Innstillinger > Lydvarsel > Andre lyder.
  3. Dra glidebryteren ved siden av Tastetoner for tastatur og Berøringslyder mot høyre.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Close Lukk
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer