account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Trådløs Bluetooth-teknologi

  Bruk Bluetooth-funksjonen til å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter, eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor 10 meter (33 fot), uten massive gjenstander imellom. I enkelte tilfeller må du pare enheten manuelt med andre Bluetooth-enheter.

  Merknad

  Interoperabilitet og kompatibilitet blant Bluetooth-enheter kan variere.

  Hint

  Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

  Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Tilkoblingsinnstillinger.
  2. Trykk på Bluetooth.
  3. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

  Hint

  Du kan også slå på eller av Bluetooth fra hurtiginnstillingspanelet.

  Navngi enheten

  Du kan gi enheten et navn. Dette navnet blir vist til andre enheter når du har slått på Bluetooth-funksjonen og enheten er satt til synlig.

  Slik gir du enheten et navn

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Koble til en ny enhet.
  3. Trykk på Enhetsnavn.
  4. Skriv inn et navn for enheten.
  5. Trykk på GI NYTT NAVN.

  Pare med en annen Bluetooth-enhet

  Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten din til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett og bruke disse andre enhetene til å dele musikk.

  Når du parer enheten med en annen Bluetooth-enhet, blir paringen lagret på enheten din. Når du parer enheten med en Bluetooth-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i brukerhåndboken til Bluetooth-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en tidligere paret Bluetooth-enhet.

  Merknad

  Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever du at du både parer og kobler til den andre enheten.

  Hint

  Du kan pare enheten din med flere Bluetooth-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth-profil om gangen.

  Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten du vil pare med er aktivert og synlig for andre Bluetooth-enheter.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Koble til en ny enhet. En liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter vises.
  3. Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.
  4. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Enheter som har vært tilkoblet tidligere.
  2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til.

  Slik sletter du paring med en Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Enheter som har vært tilkoblet tidligere.
  2. Trykk på (Innstillinger-ikon) ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
  3. Trykk på Glem > Glem enheten.

  Sende og motta elementer ved hjelp av Bluetooth-teknologi

  Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som mobiltelefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende typer elementer:

  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • Nettsider

  Slik sender du elementer ved hjelp av Bluetooth

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottaksenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
  2. Åpne appen på senderenheten som inneholder elementet du vil sende. Rull til elementet.
  3. Avhengig av appen og elementet du vil sende, må du kanskje berøre og holde nede eller åpne elementet, og deretter trykke på (Dele-ikon).
  4. Velg Bluetooth.
  5. Slå på Bluetooth hvis du blir bedt om det.
  6. Trykk på navnet til mottakerenheten.
  7. Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
  8. Bekreft overføringen til mottakerenheten på senderenheten hvis du blir spurt om det.
  9. Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

  Slik mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth

  1. Forsikre deg om at Bluetooth -funksjonen er på, og er synlig for andre Bluetooth -enheter.
  2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
  3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
  4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
  5. Trykk på Godta for å begynne filoverføringen.
  6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

  Slik viser du filer har du mottatt ved hjelp av Bluetooth

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Tilkoblingsinnstillinger.
  2. Trykk på Mottatte filer.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer