account arrowhead-down arrowhead-up mobile-menu search sm-bold-x x-skinny-rounded x-skinny arrowhead-right social-facebook social-googleplus social-instagram social-linkedin social-pinterest social-qzone social-renren social-tencent social-twitter social-vkontakt social-weibo social-youku social-youtube
  Hjelp oss å forbedre nettstedet vårt
  Svar på et par raske spørsmål for å evaluere besøket ditt.

  Trådløs Bluetooth-teknologi

  Bruk Bluetooth-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth-enheter.

  Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth-enheter kan variere.

  Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

  Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Tilkoblingsinnstillinger.
  2. Trykk på Bluetooth.
  3. Trykk på bryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

  Du kan også slå på eller av Bluetooth fra hurtiginnstillingspanelet.

  Slik gir du enheten et navn

  Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

  Slik gir du enheten et navn

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Koble til en ny enhet.
  3. Trykk på Enhetsnavn.
  4. Skriv inn et navn for enheten.
  5. Trykk på ENDRE NAVN.

  Paring med annen Bluetooth-enhet

  Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett, og bruke disse enhetene til å dele musikk.

  Når du har paret enheten din med en annen Bluetooth-enhet, vil enheten din huske denne paringen. Når du parer enheten med en Bluetooth-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en tidligere paret Bluetooth-enhet.

  Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer med og kobler til den andre enheten.

  Du kan pare enheten din med flere Bluetooth-enheter, men du kan bare koble til en Bluetooth-profil om gangen.

  Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
  2. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Koble til en ny enhet. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
  3. Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.
  4. Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

  Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Enheter som har vært tilkoblet tidligere.
  2. Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til.

  Slik sletter du paringen for en Bluetooth-enhet

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Enheter som har vært tilkoblet tidligere.
  2. Trykk på Settings icon ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
  3. Trykk på Glem.

  Sende og motta elementer ved bruk av Bluetooth-teknologi

  Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende typer elementer:
  • Bilder og videoer
  • Musikkfiler og andre lydfiler
  • Nettsider

  Slik sender du elementer via Bluetooth

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
  2. Åpne appen på senderenheten som inneholder elementet du vil sende. Rull til elementet.
  3. Avhengig av appen og elementet du vil sende, må du kanskje berøre og holde nede eller åpne elementet, og deretter trykke på Share icon.
  4. Velg Bluetooth.
  5. Slå på Bluetooth hvis du blir bedt om det.
  6. Trykk på navnet til mottakerenheten.
  7. Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
  8. Bekreft overføringen til mottakerenheten på senderenheten hvis du blir spurt om det.
  9. Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

  Slik mottar du elementer ved bruk av Bluetooth

  1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
  2. Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
  3. Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
  4. Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
  5. Trykk på Godta for å begynne filoverføringen.
  6. Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
  7. For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

  Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth

  1. Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Tilkoblingsinnstillinger.
  2. Trykk på Mottatte filer.
  Var denne informasjonen nyttig?
  Ja Nei
  Tilbakemeldingen din er verdifull for oss!
  Hvorfor fant du denne informasjonen nyttig?
  Send inn
  Takk. Vi setter pris på tilbakemeldingen din!
  Finn produktet ditt
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer
  Find
  På Xperia™-enheten, gå til Innstillinger > Om telefon/nettbrett > Modellnummer